Готуємось до ЗНО-2021

Підготовка до ЗНО


ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В ІСТОРІЯХ

Повний курс з історії України для підготовки до ЗНО
Історія України. Підготовка до ЗНО. Аудіокнига. Частина 1. Давня історія України.
Частина 2. Київська Русь.
Частина 3. Галицько-Волинська держава.
Розв'язання тестів ЗНО-2019 історія України (розбір, відповіді)
Відеоогляд тесту ЗНО 2019 з історії України

Історія України. Повний курс підготовки до ЗНО
Сайт Prometheus

Колекція вправ із пам'ятками за програмою ЗНО
METAMORFOSY.IN.UA
Готуємось до ЗНО. Пам`ятки історії України у онлайн-вправах. Пропоную колекцію інтерактивних вправ на закріплення знання…

2020 Історії України  4 червня
Підготовка до ЗНО ,ДПА-2020 з історії 

УкраїниІнформація щодо ЗНО-2020
Нормативні документи

Перелік пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, які містить програма ЗНО з історії УкраїниПереглянути
Історичні персоналії для візуального розпізнаванняПереглянути

ЗНО з історії України: візуальні об’єкти, які потрібно знати

Освіта.ua пропонує учасникам зовнішнього оцінювання, які складатимуть тест з історії України перелік візуальних об’єктів, що можуть бути запропоновані укладачами тестів.
Перелік візуальних об'єктів складено відповідно до вимог чинної програми зовнішнього оцінювання з історії України.
Електронна збірка містить зображення діячів культури, освіти та науки, громадсько-політичних та військових діячів.
Також збірка візуалізує архітектурні культові споруди, фортифікаційні споруди в Україні, світську архітектуру, скульптури, пам’ятники, ікони, мініатюри, гравюри, портрети, художні роботи та пам’ятки стародавньої історії України.
Загалом до збірки включено 54 історичні персоналії та 87 пам'яток архітектури та образотворчого мистецтва, які є обов'язковими для розпізнавання абітурієнтами.ЗНО  з історії України: особливості тесту 2020 року


Тест зовнішнього незалежного оцінювання з історії України у 2020 році складається із завдань чотирьох форм: завдань з вибором однієї правильної відповіді, завдань на встановлення відповідності («логічні пари»), завдань на встановлення правильної послідовності та завдань з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей.
Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на їх виконання учасникам буде відведено 150 хвилин.
Результат виконання завдань №1-30 («Історія України ХХ – початку ХХІ століття») за вибором випускника може бути зарахований як державна підсумкова атестація з історії України.
Результат виконання завдань всього тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.
Максимальна кількість тестових балів, яку може отримати учасник ЗНО з історії України, правильно виконавши всі завдання №1-30, що будуть зараховуватися як державна підсумкова атестація, дорівнює 47 балам.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи - 94 бали.
ФОРМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ
Завдання з вибором однієї правильної відповіді. Завдання складається з основи та чотирьох варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив відповідь у бланку відповідей А.
Тест містить 46 завдань цієї форми (№1-23, 31-53), що будуть оцінені в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення відповідності («логічні пари»). Завдання складається з основи та двох стовпчиків інформації, позначених цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконання завдання передбачає встановлення відповідності (утворення «логічних пар») між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання встановив відповідність і зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А.
Тест містить 6 завдань цієї форми (№24-26, 54-56), що будуть оцінені в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал – за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів за будь-яку «логічну пару», якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо не вказано жодної правильної відповідності («логічної пари»), або відповіді на завдання не надано.
Завдання на встановлення правильної послідовності. Завдання складається з основи та переліку подій (явищ, фактів, процесів тощо), позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник ЗНО зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А.
Тест містить 4 завдання такої форми (№27-28, 57-58), кожне з яких оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу й останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів за будь - яку правильно вказану подію, якщо зроблено більше однієї позначки в рядку; 0 балів за завдання, якщо неправильно вказано першу й останню події, або відповіді на завдання не надано.
Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповідей. Завдання складається з основи та семи варіантів відповіді, позначених цифрами, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав три відповіді (цифри) у бланку відповідей А.
Тест містить 4 завдання цієї форми (№29-30, 59-60). Кожне завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал – за кожен правильно вказаний варіант відповіді (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодного правильного варіанта відповіді (цифри), або один варіант відповіді (цифра) вказано тричі, або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має.
При підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України зверніть увагу на програму ЗНО з цього предмета, яка хронологічно охоплює весь зміст шкільних курсів історії України від найдавніших часів до сьогодення і складається з 31 теми.

Програма передбачає перевірку знань про основні політичні, соціально-економічні, культурні події, явища та процеси минулого, діяльність видатних історичних діячів, а також сформованості в учнів загальнопредметних історичних умінь.

Зверніть увагу на те, що невід’ємною складовою програми ЗНО з історії України є перелік пам’яток архітектури та образотворчого мистецтва, обов’язкових для розпізнавання учасниками тестування.

Радимо учасникам тестування з історії України також ознайомитися з наступними матеріалами:


Завдання до ЗНО з історії України


Пройти тест
Мій список завдань
Всі теми
У вашому списку поки нема даних. Його ви можете сформувати власноруч, додаючи завдання із ЗНО при їх перегляді по темах. Список завдань створюється з використанням cookies (якщо ви нічого не міняли в налаштуваннях браузера, то з ними все ОК, якщо ж міняли - ви знаєте як знову включити їх обробку).В основу тесту покладено визначені Міністерством освіти України завдання (і відповіді) для здачі ЗНО у 2018 році, які охоплюють теми:
  «Стародавня історія України» (83 завдання)
  «Доба Київської Русі. Галицько-Волинська держава» (185 завдань)
  «Українські землі у складі Великого Князівства Литовського та інших держав (др. пол. ХІV – пер. пол. ХVІ ст.)» (68 завдань)
  «Українські землі в др. пол. ХVI - пер. пол. ХVІІI ст.» (210 завдань)
  «Українські землі в др. пол. ХVІIІ ст. – 1914 р.» (314 завдань)
  «Україна в Першій світовій війні» (35 завдань)
  «Українська революція і державотворчий процес» (235 завдань)
  «Українські землі 1921 – 1939 рр.» (204 завдання)
  «Україна під час Другої світової та Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 рр.)» (100 завдань)
  «Україна 1945 р. – поч. ХХІ ст.» (235 завдань)
  «Додаток» (33 завдання)
Загалом - 1702 завдання, які можна переглянути по темах, вибірково додати до власного списку завдань чи пройти у вигляді тесту, виконання якого оцінюється в балах, на кількість яких впливають правильність відповідей і швидкість виконання.
Почати тест!   У 2020 році ЗНО та ДПА з історії України  відбудеться 4 червня

ЗНО з історіїЗавдання пр

обного ЗНО з історії України за 2019 рік 

.2019       Підготовка 


Список персоналій для візуального розпізнавання на ЗНО з історії України 2019

(за  посиланням)

ПЕРСОНАЛІЇ ЗНО   ІСТОРИЧНІ ПАМ'ЯТКИ

КАРТИ ЗНО

ЯК НІЧОГО НЕ ВИВЧАТИ І ЗАВАЛИТИ ЗНО (поради нейрофізиолога)

Список персоналій для візуального розпізнавання на ЗНО з історії України 2019


ПЕРСОНАЛІЇ

Переглянь відео

ТРЕНАЖЕР № 1

ТРЕНАЖЕР № 3


На базі офіційних тестів ЗНО було створено окремий тест, який містить завдання з картами. Всього в тесті 72 завдання на знання карт.

ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ

ПЕРЕГЛЯНЬ ПРЕЗЕНТАЦІЮ
ПАМ'ЯТКИ КУЛЬТУРИ - ЗНО-2018

ТРЕНАЖЕР № 1
ТРЕНАЖЕР № 2
ТРЕНАЖЕР № 3

ТРЕНАЖЕР № 4

ТРЕНАЖЕР № 5

ТРЕНАЖЕР № 6

ТРЕНАЖЕР № 7

ТРЕНАЖЕР № 8ТЕРМІНИ

ТРЕНАЖЕР № 1

ТРЕНАЖЕР №2

ТРЕНАЖЕР № 3

ТРЕНАЖЕР № 4


Візуальні джерела!!! https://drive.google.com/open?id=0B8r8GYFztyDnSVZ6MmVvSlprQ2c&authuser=0 

Зверніть увагу!!!
Фото, відео матеріали, історичні плакати, аудіо уроки  

Історичні персоналії!!!!

Історичні портрети І 

Історичні портрети ІІ 

Тест варіант 1

Тест варіант 2

Тест варіант 3
  


Відеокурс по підготовці до ЗНО створений викладачами Київського національного економічного університету ім.В.Гетьмана

фільми для підготовки до ЗНО з історії України

 з історії України: візуальні об’єкти, які потрібно знати


ОНЛАЙН-ТЕСТИ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЗНО


Аудіо-історія України (стане у пригоді  під час підготовки до ЗНО)     https://drive.google.com/folderview?id=0BzmnUSkcuyPJcVRQaHJYTUpISms&usp=sharing 

ІСТОРИЧНІ ПЕРСОНАЛІЇ


Для підготовки до ЗНО:

Банк завдань для підготовки до ЗНО2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Всі запитання з предмета 


.Обличчя української історії/ Відео про окремі персоналії

КІЛЬКА КОРИСНИХ ПОРАД ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ЗНО З ІСТОРІЇ

Незалежне тестування не повинно бути перешкодою при вступі до вищого навчального закладу. Навпаки ЗНО є додатковим шансом перевірки реальних знань, набутих під час навчання в школі, та відбору найкращих для навчання вишах з різним рівнем престижності. Таке розуміння системи незалежного тестування допоможе вам налаштуватися на "хвилю" продуктивної підготовки до зовнішнього тестування.


1. Конспект з датами
Ознайомтеся з програмою ЗНО з історії України чи всесвітньої історії, а після цього зробіть собі повний конспект всіх історичних дат, які необхідно знати на тестуванні, в хронологічному порядку. Біля кожної дати напишіть, що означає ця дата. Але краще підписуйте не так, як це написано в підручнику, а так, які найяскравіші асоціації викликає у вас та чи інша історична подія. Час від часу перевіряйте себе разом із друзями або попросіть вчителя історії допомогти вам у підготовці до ЗНО таким чином.
2. Назви документів заучуйте точно
Якщо назву та опис історичної події ще можна записати своїми словами до свого конспекту, то назви документів треба знати точно і напам`ять. Можна їх просто зазубрити. А для того, щоб запам`ятати їх було легше, намагайтеся якомога більше прив`язати назви документів до історичних подій, з якими вони пов`язані. І дати! Звичайно, вам необхідно знати, коли було підписане те чи інше історичне свідоцтво.
3. "Вмикайте" логіку
Хоча історія і вважається гуманітарним предметом, це зовсім не означає, що треба забувати про логічне та навіть аналітичне осмислення історичний подій. Чи відомо вам, що на ЗНО трапляються "хитрі" запитання? Для вірної відповіді на них недостатньо просто зазубрити перелік історичних подій. Тут вам допоможе тільки ваше мислення та розбір конкретної ситуації.


4. У диспутах народжується істина
Як би смішно це не звучало, але зробіть історію темою свого спілкування з друзями. Особливо з тими, яким також треба буде здавати ЗНО з цього предмету. Ви можете домовитися, що кожен із вас буде доводити інтереси однієї із сторін переговорів чи просто розповідати про події навкруги від імені історичних діячів. Всього декілька годин практичних диспутів на тиждень допоможуть вам краще зрозуміти та навіть "пережити" історичні події, що значне допоможе вам у розумінні сутності цих подій.

5. Вивчайте історичні карти
По-перше, карти є наочними посібниками для кращого засвоєння матеріалу. Особливо це стосується візуалів – людей, які найкраще сприймають інформацію очима. А по-друге, тести минулих років містили запитання з картами. Отже, вам краще розуміти, де знаходилася та чи інша стародавня держава, подивившись на карту, ніж читаючи величезний опис її географічного положення. Історія та географія схожі своєю необхідністю вивчення карт, тільки акцент робиться на інших аспектах. Але проаналізувавши карту, можна зробити як історичні, так і географічні висновки.
ПЕРЕЛІК ПАМ'ЯТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА
Історичні персоналії 10-др.пол.18 ст.


persons.doc
Microsoft Word Document 2.6 MB

portr.pdf
Adobe Acrobat Document 1.1 MB
DOWNLOAD освіти календарним планом проведення зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів у 2018 році.
У 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання розпочнеться 22 травня з математики, також у травні випускники шкіл складуть тести з української мови та літератури, іспанської, німецької та французької мов. ЗНО з інших предметів відбудеться з 1 червня по 13 червня 2018 року.
Дати проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року:
Предмет
Дата проведення
Математика
22 травня (вівторок)
Українська мова та література
24 травня (четвер)
Іспанська мова
29 травня (вівторок)
Німецька мова
29 травня (вівторок)
Французька мова
29 травня (вівторок)
Англійська мова
1 червня (п'ятниця)
Біологія
4 червня (понеділок)
Історія України
6 червня (середа)
Географія
8 червня (п'ятниця)
Фізика
11 червня (понеділок)
Хімія
13 червня (середа)

Оголошення результатів ЗНО
Оголошення результатів учасників зовнішнього тестування з української мови та літератури, іноземних мов, математики та біології відбудеться не пізніше 15 червня 2018 року; оголошення результатів з історії України, географії, фізики та хімії триватиме до 21 червня 2018 року.
Розгляд апеляційних заяв щодо результатів зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться з дня офіційного оголошення результатів.
Апеляційні заяви від учасників тестування, яких не задовольнили отримані результати ЗНО, будуть розглядатись починаючи з дня оголошення результатів кожного тесту.
Додаткова сесія ЗНО для учасників, які не змогли взяти участь у основній сесії тестування з поважних причин, пройде у період з 2 до 11 липня 2018 року за окремим графіком, який має бути затверджений окремо.
Оголошення результатів учасників додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання відбудеться не пізніше 17 липня 2018 року.

ЗНО-2017: визначено терміни проведення незалежного тестування

Про це повідомляє сайт Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО), посилаючись на наказ МОН від 31 серпня 2016 року №1055.
Так, реєстрація для участі в ЗНО відбуватиметься із 6 лютого по 17 березня 2017 року, а виправити помилку в реєстраційних даних можна до 31 березня.
Інформацію про місце і час проведення ЗНО з обраних предметів можна буде дізнатися на своїх інформаційних сторінках до 28 квітня 2017 року.
Тестування з предметів відбуватимуться з 23 травня (українська мова і література) до 16 черв
таким розкладом:ВІДЕОУРОКИ ЗНО

ВІДЕОУРОКИ ЗНО

37 відеоуроки для підготовки до ЗНО з історії України

    
фільми для підготовки до ЗНО з історії 
фільми для підготовки до ЗНО з історії  

Курс історії України (для підготовки до ЗНО або уроків/семінарів)
     
                                                                 

Пробне ЗНО - 2016

ЯК СКЛАСТИ ЗНО З ІСТОРІЇ


кно". На платформі BПідготовка до ЗНО 2017 р. з історії          України: персоналії


      
Таблиця дат з історії України згідно з      програмою ЗНО 2017 року.


Хронологічна таблиця містить 128 дат. Не більше і не менше, адже саме стільки потрібно знати дляздачі ЗНО з історії України на 200 балів. Стільки дат вказується у програмі ЗНОВони всі розмістились зручно в одній табличці. Хочете вчіть, хочете повторюйте. Але обов'язково здавайте тестування на максимум! 


Програма ЗНО з історії України 2017 року


Програма зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти з історії України, що є конкурсним предметом при вступі довищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.
На підставі затвердженої програми укладаються тестові завдання для проведення зовнішнього незалежного оцінювання.ПредметДата проведенняОголошення результатів
українська мова і література23 травнядо 15 червня
іспанська/німецька/французька мова25 травнядо 15 червня
англійська мова29 травнядо 15 червня
математика31 травнядо 15 червня
історія України2 червнядо 19 червня
російська мова6 червнядо 19 червня
біологія8 червнядо 19 червня
географія12 червнядо 23 червня
фізика14 червнядо 23 червня
хімія16 червнядо 23 червня
Що стосується додаткової сесії ЗНО, то інформація щодо дат проведення тестувань із предметів з’явиться


до 28 квітня наступного року.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ    уроків 100

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ
  для підготовки до ЗНО

Пробне ЗНО – сходинка до мети

Шановні майбутні учасники ЗНО
Презентація "Пробне ЗНО"
Презентація “Пробне ЗНО”

ПРОБНЕ ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ (далі – пробне ЗНО, пробне тестування) – це добровільне тестування осіб, яке дає їм можливість ознайомитись із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування та робочого місця.
ЗАПРОШУЄМО УЧНІВ 10-Х, 11-Х КЛАСІВ, А ТАКОЖ ВИПУСКНИКІВ МИНУЛИХ РОКІВ взяти участь упробному зовнішньому незалежному оцінюванні! Звертаємо увагу, що у 2017 році державна підсумкова атестація випускників старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів  (далі – ЗНЗ) буде проходити у формі ЗНО.
Радимо учням 10-х класів починати обирати вищий навчальний заклад (далі ВНЗ) та спеціальність уже зараз! Якщо ви вже почали готуватися до складання ЗНО, пропонуємо цикл пробних тестувань розподілити на два роки та мати можливість пройти всі необхідні тестування під час пробних ЗНО.
Участь у пробному зовнішньому незалежному оцінюванні є платною.
Вартість пробного ЗНО – 129 грн (разом з ПДВ) за одне тестування.
ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ* ДЛЯ УЧАСТІ В ПРОБНОМУ ЗНО буде можливо у термін з 10.01.2017 до 31.01.2017 на сайті http://dneprtest.dp.ua/. Зареєстровані особи матимуть доступ до тренувального онлайн-тестування!
*Звертаємо увагу, що реєстрація для проходження пробного ЗНО не передбачає автоматичної реєстрації для участі в основній сесії ЗНО.
ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО-2017:
Дата проведенняПредмет тестування*
01.04.2017 (субота)українська мова і література
08.04.2017 (субота)біологія, географія, історія України, математика, фізика, хімія, російська мова, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова
*Предмети тестування, зазначені в один день, розпочинаються одночасно, тому неможливо бути присутнім в один і той же час на декількох тестуваннях.
ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОБНЕ ЗНО-2017
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ ПРОБНОГО ЗНО укладаються Українським центром оцінювання якості освіти та відповідають програмам, характеристикам та структурі сертифікаційних робіт, що будуть надані під час основного ЗНО.
МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ – пункти проведення пробного ЗНО (такі пункти створюються лише в тих адміністративно-територіальних одиницях, де зареєструвалася певна кількість абітурієнтів на кожен день тестування).
ПРОБНЕ ЗНО ДАЄ МОЖЛИВІСТЬ:
– взяти участь у процедурі проведення ЗНО;
– психологічно адаптуватися до основної сесії ЗНО;
– ознайомитися з різними формами тестових завдань;
– розрахувати час роботи із тестовими зошитами;
– потренуватися в заповненні бланків відповідей;
– визначити власний рівень знань;
– скорегувати підготовку до ЗНО.
УЧАСНИКИ ПРОБНОГО ЗНО ОТРИМУЮТЬ:
– зошит(-ти) із тестовими завданнями пробного ЗНО;
– бланк(-ки) відповідей;
– можливість ознайомитися з правильними відповідями до завдань пробного ЗНО, власним результатом проходження пробного ЗНО за шкалою 1–12 балів та рейтинговою шкалою 100–200 балів.

Пробні тести укладаються державною мовою. За бажанням особи такі завдання надаються однією із мов національних меншин (крім завдань з української мови і літератури, російської мови та іноземних мов).
ІНФОРМАЦІЮ ПРО ЧАС І МІСЦЕ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО (ЗАПРОШЕННЯ) для осіб, які зареєструвалися та вчасно сплатили вартість тестування (-вань), буде розміщено на нашому сайті до 14.03.2017.
У ДЕНЬ ПРОХОДЖЕННЯ ПРОБНОГО ЗНО допуск особи до пункту пробного тестування здійснюватиметься за наявності таких документів:
– паспорта (свідоцтва про народження) або іншого документа, що посвідчує особу;
– запрошення для участі в пробному ЗНО;
РЕЗУЛЬТАТИ ПРОБНОГО ТЕСТУВАННЯ визначатимуться за допомоги спеціального сервісу«Визначення результатів пробного ЗНО», який буде розміщено на сайті http://dneprtest.dp.ua/ (з української мови і літератури – з 01.04.20107, з інших предметів – з 08.04.2017). Для визначення результатів учасникам пробного ЗНО буде необхідно ввести відповіді (використовуючи власний бланк відповідей тієї чи іншої сертифікаційної роботи пробного ЗНО) до вище зазначеного сервісу.ЗВЕРТАЄМО УВАГУ, що результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання рівня навчальних досягнень учнів ЗНЗ та для конкурсного відбору на навчання до ВНЗ.
Право проведення пробного ЗНО в Дніпропетровській та Запорізькій областях надано виключноДніпропетровському регіональному центру оцінювання якості освіти.

Пройди ЗНО з історії України онлайн

_____________ ___________________________________________________________

ПРОГРАМА ЗНО 2016 року

ЗАВАНТАЖИТИТест ЗНО у 2016 році з історії України складається з двох частин.

Результат виконання завдань першої частини буде зарахований як державна підсумкова атестація з історії України.

Ця частина містить тридцять завдань різних форм (завдання від №1 до № 30) та охоплює період історії України ХХ ст. - початку ХХІ ст.

Друга частина також містить тридцять завдань різних форм (завдання від № 31 до № 60) і охоплює період історії України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.

Результат виконання завдань першої та другої частини тесту буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів України.

Загальна кількість завдань тесту з історії України – 60, на виконання яких учасникам буде відведено 150 хвилин.
З загальною характеристикою тесту можна ознайомитись за таким посиланням:http://osvita.ua/test/training/5040/

Корисні посилання з питань ЗНО (історія України): 
 1.  ЗНО 2016 та пробне  ЗНО 2016    Дніпропетровський регіональний центр оцінювання якості освіти .презентує 


Підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України та всесвітньої історії

  


2016-ЗНО  Винекнення і розвіт Київської Русі "  Тема 2 "

                                                 Давня історія     України  

ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ 2016 РОКУ ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ
Зміст роботи визначено Програмою зовнішнього незалежного оцінювання з історії України для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти (затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ від 01.10.2014 р. № 1121 (у редакції наказу від 05.11.2014 р. № 1276); лист від 20.10.2015 р. № 1/11-15239). Загальна кількість завдань роботи – 60. На виконання роботи відведено 150 хвилин. Робота складається з двох частин. Частина 1 «Історія України ХХ – початку ХХІ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А. Увага! Результат виконання завдань частини 1 буде зараховуватися як державна підсумкова атестація Частина 2 «Історія України від найдавніших часів до кінця ХІХ ст.» містить 30 завдань різних форм. Відповіді на ці завдання позначаються та записуються в бланку відповідей А. Увага! Результат виконання завдань частин 1 і 2 буде використовуватися під час прийому до вищих навчальних закладів Сертифікаційна робота з історії України складається із завдань чотирьох форм: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді (№1–23*, 31–53). До кожного завдання наведено чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А. 2. Завдання на встановлення відповідності (№24–26*, 54–56). До кожного завдання наведено інформацію, позначену цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Щоб виконати завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити «логічні пари»). Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Д) у таблиці бланка відповідей А. 3. Завдання на встановлення правильної послідовності (№27*, 28* і 57, 58). До кожного завдання наведено перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати в правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання правильно зробив позначки на перетинах рядків (цифри від 1 до 4) і колонок (букви від А до Г) у таблиці бланка відповідей А. 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору) (№29*, 30* і 59, 60). До кожного завдання пропонується сім варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник зовнішнього незалежного оцінювання вибрав і записав правильні відповіді в бланку відповідей А. Пам’ятайте! * – завдання з історії України ХХ – початку ХХІ ст., результат виконання яких буде зараховуватися як державна підсумкова атестація Схеми оцінювання завдань сертифікаційної роботи з історії України: 1. Завдання з вибором однієї правильної відповіді оцінюється в 0 або 1 бал: 1 бал, якщо вказано правильну відповідь; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь, або вказано більше однієї відповіді, або відповіді не надано. 2. Завдання на встановлення відповідності («логічні пари») оцінюється в 0, 1, 2, 3 або 4 бали: 1 бал за кожну правильно встановлену відповідність («логічну пару»); 0 балів, якщо не вказано жодної правильної «логічної пари» або відповіді на завдання не надано. 3. Завдання на встановлення правильної послідовності оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 3 бали, якщо правильно вказано послідовність усіх подій; 2 бали, якщо вказано першу й останню події; 1 бал, якщо вказано або першу, або останню подію; 0 балів, якщо вказано неправильну відповідь або відповідь на завдання не надано. 4. Завдання з вибором трьох правильних відповідей із семи запропонованих варіантів відповіді (з короткою відповіддю множинного вибору). Завдання оцінюється в 0, 1, 2 або 3 бали: 1 бал за кожну правильно вказану відповідь (цифру) із трьох можливих; 0 балів, якщо не вказано жодної правильної відповіді (цифри) або відповіді на завдання не надано. Порядок написання цифр значення не має. Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з історії України, – 94:  47 балів за виконання завдань частини 1;  47 балів за виконання завдань частин
матеріали підготовки до зно

ІСТОРІЯ УКРАЇНИПідготовка до ЗНО


ПЕРСОНАЛІЇ

АРХІТЕКТУРА

СТАРОДАВНЯ ІСТОРІЯ УКРАЇНИ

КИЇВСЬКА ДЕРЖАВА

ГАЛИЦЬКО-ВОЛИНСЬКЕ КНЯЗІВСТВО


БОРОТЬБА ЗА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДЕРЖАВНОСТІ (1918 - 1920 Р.Р.)

 УКРАЇНСЬКА ССР В УМОВАХ ЕКОНОМІЧНОЇ  ПОЛІТИКИ(1921-1928)

УКРАЇНА В ПЕРІОД ПІСЛЯВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ

УКРАЇНА В ПЕРІОД ДЕСТАЛІНІЗАЦІЇ 

РАДЯНСЬКА МОДЕРНІЗАЦІЯ УКРАЇНИ

ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКІ ЗЕМЛІ У (1921-1939)

УКРАЇНА У II СВІТОВІЙ ВІЙНІПрограма ЗНО з історії України 2016 року


Програма зовнішнього незалежного оцінювання досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти з історії України, що є конкурсним предметом при вступі довищих навчальних закладів за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра медичного та ветеринарно-медичного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти.


Затверджено нові програми ЗНО на 2015 рік

Міністерством освіти і науки затверджено програми зовнішнього незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти та у відповідності з якими мають бути розробленні та укладені тести ЗНО у 2015 році.

Детальніше читати тут

Про деякі питання проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, для осіб, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів України в 2015 році

Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти в 2015 році

Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2015 році

До програми ЗНО з історії України внесено зміни

Міністерство освіти за пропозицією громадськості змінило програму ЗНО з історії України

До програми ЗНО з історії України внесено зміни

До програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України внесено зміни. Відповідний наказ підписано у Міністерстві освіти і науки.

Рішення про внесення змін до програми ЗНО ухвалене на виконання рекомендацій учасників круглого столу з обговорення програми для зовнішнього оцінювання з історії України, що відбувся 16 жовтня 2014 року, а також на реалізацію пропозицій громадськості.

Тести мають бути розроблені та укладені у відповідності з програмами зовнішнього оцінювання. У 2015 році абітурієнти матимуть можливість скласти від 1 до 4 тестів ЗНО з переліку, до якого включено 12 навчальних предметів.

Зараз триває реєстрація бажаючих скласти тести пробного незалежного оцінювання, що буде проведене у березні 2015 року.

2 коментарі: