8 клас

Вересень 2014р.  Вітаю з початком нового навчального року. Бажаю творчих успіхів і міцних знань.

Завдання 1 групи. Великі географічні відкриття, їх позитивні і негативні наслідки.
 
Завдання 2 групи.Люблінська унія ,її позитивні і негативні насліди для України.

                                                   
  8 .Жовтня
Завдання групи.Висловіть   
власну оцінку діяльностіД.Вишнивецького.        Завдання 2 групи.  Чи було закономірним  явищем виникнення українського козацтва?  20 січня. Як ти вважаєш? Національно- визвольна війна 1648-1657рр. була закономірним чи випадковим  явищем?

3 лютого.Яка з подій Націонапьно - визвольної війни українського народу проти Речі  Посполитої 1648- 1651рр. справила на вас найбільше враження? Чому?

2015- 2016 н. р.
1. Яку роль в історії України відіграв  гетьман П. Конашевич- Сагайдачний?
2. Яке враження на тебе справила культура України пер. пол. 17 ст.?
листопад

1- група. Яка з  подій Національно- визвольної війни укр. народу проти Речі Посполитої 1648- 1653 рр. справила на вас найбільше враження?
2 група. Які завдання вирішував Б. Хмельницький своєю зовнішньою політикою ?

Які обставини сприяли возз"єднання України під владою І. Мазепи?
Яку роль в історії України відіграв І. Мазепа?
Березень.
Як " Рішительні пункти" змінили статус Гетьманщини?

2016- 2017 н. р.
1.Що таке Запорозька Січ?
2". Хто  такі реєстрові козаки?
3. Якими були  причини козацьких війн кінця16 ст. ?
4.Чому перші   десятиліття 17ст . дістали назву доби героїчних походів?
5.Ваша точка зору! Якими були досягнення та прорахунки Б. Хмельницького здійснені ним у роки Національно- визвольної  війни українського народу сер. 17 ст. ?
6. Як ти вважаєш,чому зі зреченням гетьмана П. Дорошенка завершився останній етап Української національної революції?

7.Як ти вважаєш? Мазепа- зрадник чи національний герой?

8.У чому полягає значення Запорозької Січі для історії України?

2019-2020н. р.

1.Національно-визвольна війна українського народу середини 17ст. була закономірним чи випадковим явищем?
2.Хто визначав стратегію зовнішньої політики Української  козацької  держави?
3.Назвати головні воєнно-політичні події 1650-1653рр.


Завдання на період карантину 12 березня- 4 квітня 2020рр.
Всесвітня історія
Завдання з всесвітньої сторії -обов"язкові для виконання

презентація  перегляд
презентація -перегляд
презентація - перегляд


Перегляд відеоматеріалів по темі  " Просвітництво. Промисловий переворот." знаходяться на сторінці " Дистанційна освіта" - 8 клас144 коментарі:

 1. Негативі наслідки:
  - утвердження необмеженої влади польських магнатів,
  - посилення соціального, національного і релігійного гніту українського населення
  - втрата можливостей творити самостійну державу.
  Позитивні наслідки:
  - об’єднання всіх українських земель заходу і сходу,
  - українське суспільство було повернуте до більш цивілізованого Заходу
  - Люблінська унія привела до посилення протесту українського народу проти гнобителів, до національно-визвольної боротьби в кінці XVI-XVII ст.

  ВідповістиВидалити
 2. Позитивні наслідки:

  -відкриття нових земель та континентів європейцями – Великі географічні відкриття – мало великі наслідки не тільки для країн Європи, а й для всього людства.

  -Великі географічні відкриття дали великий поштовх розвиткові колоніалізму, -------вони визначили два головні напрямки європейських колоніальних загарбань: через Атлантичний океан до Америки і навколо Африки через Індійський океан в Азію.
  Негативні наслідки:
  -поширення лютеранства в Німеччині й за межами стривожило багатьох людей.
  -географічні відкриття європейців , на жаль , відкрили сумні сторінки всесвітньої історії- людство розділилося на метрополії.

  ВідповістиВидалити
 3. На початку XVI ст. Велике князівство Литовське постало перед загрозою занепаду . Наслідком цього стало підписання Люблінської унії між Литвою і Польщею. У січні-серпні 1569 р. у Любліні був скликаний сейм, на який винесення про повне приєднання литовських земель до Польщі. Сейм затягнувся на кілька місяців, бо були противники унії. Але врешті унія була укладена. За нею Литва зберігала право на власний законодавство, фінанси й адміністрацію; спільними ставали король,, зовнішня політика, право землеволодіння. Отже, за Люблінським трактатом Польща і Литва утворили нову державу – Річ Посполиту.

  ВідповістиВидалити
 4. Введення
  Португалія та Іспанія серед всіх країн почали пошуки морських шляхів до Африки і Індії. Напрямки цих пошуків в цілому вже були наперед відомі. Експансія була можлива тільки у бік Атлантичного океану, так як торгівля по Середземному морю перебувала в руках могутніх прибережних міст Італії, а торгівля по Балтійському і Північним морями - в руках Ганзи, спілки німецьких міст.
  У 60-і роки рр.. XV ст. португальські моряки, рухаючись на південь, вздовж Африканського континенту, перетнули екватор. На їх картах з'явилися характерні назви, що відображають справжні цілі експедиції і їх вдале практичне здійснення . Результати перших походів були надихаючими.

  ВідповістиВидалити
 5. Зауваження учням, Відповіді повинні бути більш стислі і конкретні.

  ВідповістиВидалити
 6. Негативним наслідком Люблінської унії стало повне панування Речі Посполитої на українських землях, яке тривало до кінця XVIII ст., утвердження необмеженої влади польських магнатів, посилення соціального, національного і релігійного гніту українського населення, втрата можливостей творити самостійну державу.
  Разом з тим, в сучасній історіографії висловлюється думка і про позитивні наслідки Люблінської унії: об’єднання всіх українських земель заходу і сходу, українське суспільство було повернуте до більш цивілізованого Заходу (до Європи), вона на певний час рятувала українські землі від Москви і Туреччини. Врешті, Люблінська унія привела до посилення протесту українського народу проти гнобителів, до національно-визвольної боротьби в кінці XVI-XVII ст.

  ВідповістиВидалити
 7. Великі географічні відкриття- це позначення найбільших географічних відкриттів, зроблених європейськими мандрівниками в середині 15, — середині 17 вв.(століття)
  Наслідки Великих географічних відкриттів- 1.Переміщення торгових шляхів. 2.Колоніальна система зародження капіталізму. 3.«Революція цін» і зародження буржуазії. 4.Розвиток науки. 5.розвиток промисловості.


  ВідповістиВидалити
 8. Повідомлення Заведенко С. Відповідь повинна бути більш стислою
  Драган А. молодець..

  ВідповістиВидалити
 9. Діяльність Д. Вишневецького- 1.Перші походи. 2.Фортеця на Низу Дніпра. 3.Перебування в Туреччині. 4.Боротьба з татарами і турками. 5.Похід до Молдавії. Зрада і загибель.
  Я оцінюю Д.Вешнивецкого за його вклад в історію України і майбутнє.

  ВідповістиВидалити
 10. Виникнення українського козацтва було викликано низкою причин, а саме:
  економічні (нестача власної орної землі);
  соціальні (посилення феодальної експлуатації українського населення);
  політичні (бажання польської прикордонної адміністрації поставити козацтво на службу);
  національні (наступ католицької церкви).

  ВідповістиВидалити
 11. Слово "козак" означає "вільна людина “, "шукач пригод “. Перші згадки про козаків датуються 1489 р. – козаки супроводжували польське військо в поході проти татар, а у 1492 році здійснили перший відомий похід проти турецьких володінь.
  У ті часи, коли Україна знемагала від татарських нападів, енергійні, сміливі люди вирушили в степ на "уходи “. Ці люди поволі об’єднувались у ватаги, групи, які спільно полювали, а в разі потреби нападали на татар, відбиваючи в них награбоване майно. На зиму уходники поверталися до своїх осель – Києва, Канева, Черкас.

  ВідповістиВидалити
 12. Негативним наслідком Люблінської унії стало повне панування Речі Посполитої на українських землях, яке тривало до кінця XVIII ст., утвердження необмеженої влади польських магнатів, посилення соціального, національного і релігійного гніту українського населення, втрата можливостей творити самостійну державу

  ВідповістиВидалити
 13. Стасік! Працюємо і далі наполегливо.

  ВідповістиВидалити
 14. У цей час надзвичайно ускладнилася соціально-економічна ситуація в українських землях. Після виснажливої для Західної Європи 30-літньої війни саме Річ Посполита стає одним з важливих експортерів хліба. Основний польський порт Гданськ від 1583 до 1648 рр. у 2,5 рази збільшив відвантаження зерна. Орієнтація на внутрішній та зовнішній ринок, а не на задоволення власних потреб суттєво вплинули на структуру поміщицьких господарів. В основі цієї трансформації лежали два взаємопов’язані процеси – зміцнення феодальної власності та посилення кріпацтва.

  ВідповістиВидалити
 15. Польські та колонізовані українські феодали, намагаючись максимально збільшити свої прибутки, йшли шляхом посилення експлуатації селянства. Саме тому помітно зростає панщина, особливо в районах сполучених із зовнішнім ринком . Водночас невпинно зростали натуральні та грошові податки. Влада пана над селянами була безмежна.

  ВідповістиВидалити
 16. У середині XVII ст. в українських землях народний гнів вибухнув з такою силою, що кардинально змінив не лише хід національної історії, а й суттєво вплинув на геополітичний чинник всієї Європи. Ця подія була глибоко закономірною, а не випадковим явищем: спрацював цілий набір факторів, які зробили широкомасштабний народний виступ можливим і необхідним.

  ВідповістиВидалити
 17. 1. У середині XVII ст. в українських землях народний гнів вибухнув з такою силою, що кардинально змінив хід національної історії, а й суттєво вплинув на політичний чинник всієї Європи. Ця подія була глибоко закономірною, а не випадковим явищем: спрацював цілий набір факторів, які зробили широкомасштабний народний виступ можливим і необхідним.Тобто,було прогресуюче посилення відцентрових тенденцій у Речі Посполитій.Польща намагалася зламати стрижень їхньої самосвідомості -православну віру.Був наступ на права козацтва.

  ВідповістиВидалити
 18. Я вважаю що вибух національно візвольної війни було закономірне явищетому що вибух Національно-визвольної війни 1648 року накопичував енергію з часу укладення Люблінської унії 1569 року. Вона надала Польщі широкі можливості економічного та воєнного зміцнення за рахунок використання природних багатств України та експлуатації населення.Українському народові унія принесла лише різке посилення феодального визиску, національне й релігійне приниження, наступ на народну культуру й самобутність.

  ВідповістиВидалити
 19. Посилення національно-релігийного гноблення було причиною національно-визвольної війни. І тому ця війна була закономірним, а не випадковим явищем.

  ВідповістиВидалити
 20. Зауваження для Стеблюка Д. і Павелика Д. -відповіді не на поставлені питання. Інші учні , що відповідали -молодці.

  ВідповістиВидалити
 21. Мене вразила битва,яка відбулася 18-30 червня 1651р під Берестечком. Тому що, коли поляки мали велику перевагу, а козаки були на межі розгрому все ж таки вони вистояли цю битву. Хоч були великі втрати козаків, але ця битва не була цілковитою поразкою.

  ВідповістиВидалити
 22. Мене вразила битва під Жовтими Водами героїзмом козаків і гетьмана.

  ВідповістиВидалити
 23. Мене вразила битва під Корсунем. Мене вразила тактика і стратегія Б. Хмельницького. Те як козаки спочатку пропустили ворогів а потім напали.
  мене дуже вразило, те, як козаки відчайдушно боролися за незалежність своєї країни!!!

  ВідповістиВидалити
 24. Мене вразила битва під Жовтими Водами яка відбулася 5-6 травня 1648р тому що спільна атака козаків і татар призвела до їхньої перемоги,а польська армія зазнала нищивної поразки. А також героїзмом козаків.

  ВідповістиВидалити
 25. Відповіддями учнів задоволена. Молодці!.

  ВідповістиВидалити
 26. На мене справила враженя "Битва під Пилявцями". А саме за стратегію та підготовку до битви. Мужність Б.Хмельницкого та його сподвижників.

  ВідповістиВидалити
 27. Мене вразила битва під Жовтими Водами яка відбулася 5-6 травня 1648р за відвагу і мужність козаків.

  ВідповістиВидалити
 28. Петро Конюшевич-Сагайдачний - гетьман, дипломат, полководець, державний діяч. Він сприяв на перетворення козацтва в окремий суспільний стан. Збільшив реєстр аж до 40 тис. осіб. Сагайдачний установив дипломатичний зв'язок з Московією, Грузією, Іраном. Після довгих війн Польща уклала мирну угоду з Туреччиною. Все це надірвало здоров'я Сагайдачного і 10 квітня 1622 р. він помер.

  ВідповістиВидалити
 29. Петро Конашевич-Сагайдачний(1570-1622 роки життя) шляхтич з Галичини. Видатний козацький гетьман, який не раз обирався на цю посаду. вын сприяв перетворенню козацтва на окремий суспыльний стан. завоював найбыльшу славу морськими походами. не зважаючи на заборону виходити в море, козаки пыд проводом сагайдачного багато разыв громили турецький флот, нападали на турецькы ы татарськы мыста. захоплювали галери. визволяли нев1льникыв у Кафы. ще Петро Конашавич-Сагайдачний був досвыдченним дипломатьм. дотримувався лояльносты у справах з Польщею. домагався задоволення 1нтересыв козакыв. на чолы з цим гетьманом козаки здобули перемогу п1д Хотином. В ц1й в1йн1 його поранило. це прискорило його смерть. Похоронили у Киэвы.

  ВідповістиВидалити
 30. Як засвідчують історичні дослідження, Петро Сагайдачний із самого початку свого перебування на Січі виявив велику політичну далекоглядність та неабиякий військовий талант. «Ще не бувши гетьманом, а ні старшим на Запоріжжі, - пише В. Антонович, - Сагайдачний уславив себе цілим рядом добре обміркованих вдалих походів на Туреччину і Крим. Козаки обирають його обозним, доручивши відати всією артилерією Січі, а з часом - і козацьким гетьманом».

  ВідповістиВидалити
 31. Зауваження Ангеліні і Анастасії .Відповіді повинні бути біль конкретні.
  Зауваження Зозулі В.Відповідь Повинна бути стислою і конкретною.

  ВідповістиВидалити
 32. Петро Конашевич Сагайдачний (1570—1622) увійшов в історію як один з найвизначніших козацьких гетьманів Війська Запорозького, видатний полководець, державний діяч, дипломат, захисник української культури і духовності. Завдяки його діяльності козацьке військо перетворилося на регулярне військове формування.

  ВідповістиВидалити
 33. Гетьман П. Канашевич Сагайдачний відіграв велику роль, тому що він сприяв перетворенню козацтва на окремій суспільній стан, реформуванню козацького війська в регулярну армію.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Мое враженя що в XVII ст. зумовлювалася тим, що український народ був позбавлений власної державності. Українські землі перебували у складі кількох держав. Тож умови для культурного поступу українців, що перебували в тих державах, були неоднаковими.

   Видалити
 34. Петро Конашевич-Сагайдачний очолював майже всі походи як на морі, так і на суші. А також сприяв перетворенню козацтва на окремий суспільній стан та реформуванню козацького війська в регулярну армію.

  ВідповістиВидалити
 35. Петро Конашевич-Сагайдачний найбільше допоміг козацтву стати на ноги.

  ВідповістиВидалити
 36. Культура України першої половини 17 століття відображала боротьбу народу проти агресорів.Народний герой - козак-захисник. найбільш розвинуті образотворче мистецтво, архітектура, музика. Особливо народна пісня у виконанні кобзарів, лірників.

  ВідповістиВидалити
 37. У першій половині 17 ст. культура змінилася. На її зміну сприяв стан України в 16 ст. значних змін зазнала архітектура, література, музика і мистецтво. З'явився театр. Ці зміни вразили мене.

  ВідповістиВидалити
 38. у першій половині 17 столітя він перший створив Запорізську січ

  ВідповістиВидалити
 39. Мене найбільше вразила битва під Корсунем у травні 1648 року, у якій була проведена дезінформація поляків з метою заманити їх у пастку - розкоп дороги і завали. козаки разом з татарами блискуче розгромили ворога у битві. яка тривала 4 години, а коронні польські гетьмани потрапили в полон.

  ВідповістиВидалити
 40. Адміністратор блогу видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 41. я думаю если не Богдан Хмельнницькый то наш край може досихпор мы моглы корытысь Польщи я щытаю шо Богдан Хмельнницькыйбув харошым политыком, военым ...

  ВідповістиВидалити
 42. я думаю если не Богдан Хмельнницькый то наш край може досихпор мы моглы корытысь Польщи я щытаю шо Богдан Хмельнницькыйбув харошым политыком, военым ...

  ВідповістиВидалити
 43. Адміністратор блогу видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 44. На мене справило більше враження Віленське перемир'я 1656р.Між Московією і Польщею. Це була зрада Москви Україні і саме ця подія стала останьою в житті Хмельницького.

  ВідповістиВидалити
 45. Під тиском внутрішньої і зовнішньополітичної ситуації Б. Хмельницький прийняв рішення про об`єднання на основі конфедерації з Московською державою.

  ВідповістиВидалити
 46. Перша половина XVII ст. - період зміцнення української культури. Цей період справив на мене дивовижне враження, оскільки освіта, книговидання, літописання, театр, музика, архітектура, містобудування, скульптура, живопись та гравюра, саме у цей період набули вдосконалення,зміцнення та розквіту.

  ВідповістиВидалити
 47. Мене найбільше вразила Зборівська битва. 1649 року — переможна битва української армії, яку очолював Богдан Хмельницький, над коронним польським військом під командуванням короля Яна II Казимира під Зборовом.

  ВідповістиВидалити
 48. Мене найбільше вразила Би́тва під Жо́втими во́дами 29 квітня 1648 — 6 (16) травня 1648) — битва між військами Речі Посполитої з одного боку і українськими козацько-селянськими військами Богдана Хмельницького та його татарськими союзниками з другого під Жовтими водами в ході національно-визвольної війни 1648 — 1654 років.

  ВідповістиВидалити
 49. На мене справыло архитектура та образотворче мыстецтво, стыль бароко-це стылистычный напрям у европейському мистецтви.

  ВідповістиВидалити
 50. На мене справыло НАЦИОНАЛЬНО-ВЫЗВОЛЬНА ВИЙНА УКРАИНСЬКОГО НАРОДУ пид проводом Б.ХМЕЛЬНЫЦЬКОГО(подии 1648-1650рр.)

  ВідповістиВидалити
 51. Б.Хмельныцькый теж усвидомлював значення звязкив з иншымы державамы.Вин намагався скорыстатыся нымы з максымальною выгодою в бородьби за незалежнисьть и соборнисьть Украины та мижнародну изоляцию Польщи

  ВідповістиВидалити
 52. На жаль,зовнішньополітичні обставини склалисяне не на корисьть фастівського полковника. Протягом травня-червня лівобережне козацьке військо зайняло Київщину,частину Волині та Брацлавщини.До нього приєдналися козацькі полки Палія,Самуся та Іскри.Від Самуся Мазепа прийняв клейдони наказного гетьмана Правобережжя.Так Правобережжя фактично воззєдналося з Лівобережною Україною під владою гетьмана Івана Мазепи.

  ВідповістиВидалити
 53. І.Мазепа за царським указом мав перейти з козацьким військом на Правобережжя, щоб допомогти Польщі у війні зі шведами. до Мазепи приєдналися козацькі полки Палія, Іскри, Самуся, який передав Мазепі клейдони наказного гетьмана Правобережжя. Це - фактичне обєднання Лівобережжя і Правобережжя під владою І. Мазепи, яке утримувалося 1704-1709 роки.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Одним з найважливіших завдань, які стояли перед гетьманським урядом, було повернення під свою владу Правобережної України, котрі перебували під зверхністю Речі Посполитої. В даному разі йшлося про одвічні українські землі, володіння якими дозволило б різко збільшити потенціал держави. Знаменно, що саме Мазепі поталанило на певний час об’єднати під своєю владою обидві частини розірваної козацької держави.

   Видалити
 54. Анастасія! Відповідь повинна бути більш точною.

  ВідповістиВидалити
 55. На початку 1704 р. під Нарвою між Росією та Річчю Посполитою було укладено договір про спільні дії проти шведів. У травні того ж року Іван Мазепа отримав царський указ, у якому від нього вимагалося допомогти польському королеві Августу ІІ у війні проти шведів. Але він пішов проти указу і допоміг шведам. Йому на допомогу приєдналися козацькі полки Палія, Самуся та Іскри. Від Самуся він отримує клейноди наказного гетьмана і не залишає сил Польщі на повернення Правобережжя.За цих обставин під владою Івана Мазепи відбулося возз`єднання України.

  ВідповістиВидалити
 56. Цар наказав Мазепі помогти польському королю. Мазепа з військом зайняв Правобережну Україну і йому полковник Самусь передав клейдони наказеного гетьмана Правобережжя. ще приєднались Палій, Іскра. так правобережжя фактично возєдналося з Лівобережжям під владою Мазепи.

  ВідповістиВидалити
 57. Історична роль Мазепи полягає у тому, що усвідомлюючи загрозу централізаторської політики Петра І для існування Української держави, він сміливо підняв прапор національно-визвольної боротьби за свободу України. Вчинок Мазепи надихав нові покоління борців за національне визволення українського народу.

  ВідповістиВидалити
 58. Виступ Мазепи проти Рос.імперії примусив її відмовитися від планів ліквідації українського суспільного ладу та політичного устрою на десятки років. стало зрозуміло, що Україна на втратила здаьності захищати свої інтереси та самобутність.

  ВідповістиВидалити
 59. Відповіді Єсенії і Володимира вірні.

  ВідповістиВидалити
 60. "Рішительні пункти" суттєво обмежували автономію Гетьманщини, але все ж ліквідували в Україні повну вседозволеність і постійне втручання російських офіцерів та адміністраторів в українські справи.

  ВідповістиВидалити
 61. Хоча " Рішительні пункти " в дечому обмежували українську автономію, водночас вони поклали край 20-річному свавіллю царських урядовців і російських феодалів у Гетьманщині.

  ВідповістиВидалити
 62. "Рішительні пункти" Вони Гетьмана можна було обирати лише за згодою царя. знову суттево обмежували автономію Гетьманщини.Але вони все ж ліквідували в Україні повну вседозволеність і постійне втручання російських офіцерів та адміністраторів в українські справи

  ВідповістиВидалити
 63. Відповіді повинні бути більш самостійними ,це зауваження всім учням.

  ВідповістиВидалити
 64. Шумілкіна Крістіна13 березня 2016 р. о 23:28

  На початку 1704 р. під Нарвою між Росією та Річчю Посполитою було укладено договір про спільні дії проти шведів. У травні того ж року Іван Мазепа отримав царський указ, у якому від нього вимагалося допомогти польському королеві Августу ІІ у війні проти шведів. Але він пішов проти указу і допоміг шведам. Йому на допомогу приєдналися козацькі полки Палія, Самуся та Іскри. Від Самуся він отримує клейноди наказного гетьмана і не залишає сил Польщі на повернення Правобережжя.За цих обставин під владою Івана Мазепи відбулося возз`єднання України.


  війні проти шведів. Але він пішов проти указу і допоміг шведам. Йому на допомогу приєдналися козацькі полки Палія, Самуся та Іскри. Від Самуся він отримує клейноди наказного гетьмана і не залишає сил Польщі на повернення Правобережжя.За цих обставин під владою Івана Мазепи відбулося возз`єднання України.

  ВідповістиВидалити
 65. Шумілкіна Крістіна14 березня 2016 р. о 00:09

  "Рішительні пункти" суттєво обмежували автономію Гетьманщини, але все ж ліквідували в Україні повну вседозволеність і постійне втручання російських офіцерів та адміністраторів в українські справи.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Автор видалив цей коментар.

   Видалити
  2. У відповідь на наполягання гетьмана Данила Апостола укласти договір між Гетьманщиною та Росією царський уряду серпні 1728 р. підготував так звані «Рішительні пункти». Вони суттєво обмежували автономію України. Гетьмана можна було обирати лише за згодою царя. Генеральний військовий суд мав стати колегіальною установок) із шести осіб (трьох українців і трьох росіян). Генеральні старшини й полковники призначалися царським указом із 2-3 кандидатур, запропонованих українською стороною. Без дозволу царя гетьманові заборонялося карати старшин. Воєнними справами мав командувати російський фельдмаршал. Гетьману заборонялося мати дипломатичні зв’язки; лише з Польщею й Туреччиною, під наглядом російського резидента, дозволялося вирішувати прикордонні питання. Українські фінанси контролював не лише український, а и російський підскарбій.

   Отже, «Рішительні пункти» знову суттєво обмежували автономію Гетьманщини. Але вони все ж ліквідували в Україні повну вседозволеність і постійне втручання російських офіцерів та адміністраторів в українські справи.

   Видалити
  3. Лівобережне військо захопило Київщину, Волинь, Брацлавщину. Так Правобережжя фактично возз"єдналося з Лівобережжям.

   Видалити
 66. У відповідь на наполягання гетьмана Данила Апостола укласти договір між Гетьманщиною та Росією царський уряду серпні 1728 р. підготував так звані «Рішительні пункти». Вони суттєво обмежували автономію України. Гетьмана можна було обирати лише за згодою царя.

  ВідповістиВидалити
 67. Рішительні пункти" відмінили збори, встановлені колишньою Малоросійською коле­гією, і давали перелік держ. видатків, причому було визначено, що нагляд за збором податків здійснювали два підскарбії: один — ро­сіянин, другий — українець. Було зафіксовано, що суд і розправа в Україні здійснюються за колишніми правами, але були внесені певні зміни в судівництві: за вищу апеляційну інстанцію мав слу­гувати в краї так званий Генеральний суд, який складався тепер із 6-ти осіб: із 3-х українців і 3-х росіян. Гетьман мав бути президен­том цього суду. "Рішительні пункти" визначили порядок розгляду апеляції до гетьмана й Генерального суду, а на останній — в Коле­гію іноземних справ, а також накладання штрафів за винесення свідомо неправдивих вироків. В один із пунктів було внесено, що має бути скликана спеціальна комісія для перевірки старих законів і складання нового кодексу.
  Таким чином, гетьманські договірні статті — конституції, які ук­ладалися кожного разу при виборі нового гетьмана між ним і моск. урядом, визначали характер державності України й форми відносин з Москвою. Вважалося, що в основі всіх цих договорів лежали т.зв. "Статті Богдана Хмельницького", але в кожний новий договір уно­силися деякі зміни, майже всі в напрямі обмеження укр. автономії і влади гетьмана.

  ВідповістиВидалити
 68. У відповідь на наполягання гетьмана Данила Апостола укласти договір між Гетьманщиною та Росією царський уряду серпні 1728 р. підготував так звані «Рішительні пункти». Вони суттєво обмежували автономію України. Гетьмана можна було обирати лише за згодою царя. Генеральний військовий суд мав стати колегіальною установок) із шести осіб (трьох українців і трьох росіян). Генеральні старшини й полковники призначалися царським указом із 2-3 кандидатур, запропонованих українською стороною. Без дозволу царя гетьманові заборонялося карати старшин. Воєнними справами мав командувати російський фельдмаршал. Гетьману заборонялося мати дипломатичні зв’язки; лише з Польщею й Туреччиною, під наглядом російського резидента, дозволялося вирішувати прикордонні питання. Українські фінанси контролював не лише український, а и російський підскарбій

  ВідповістиВидалити
 69. Ришительни пункти знову суттево обмежували автономию Гетьманшини. Але вони все ж ликвидували в Украйни повну вседозволенисть и постийне втручяння росийських офицерив та администраторив в украйнськи справи

  ВідповістиВидалити
 70. 2016- 2017 н. р.
  1.Що таке Запорозька Січ? - Вільна козацька республіка
  2". Хто такі реєстрові козаки? - частина українського козацтва, прийнята на військову службу владою Речі Посполитої
  3. Якими були причини козацьких війн кінця16 ст. ? - Основні: 1. зіткнення інтересів шляхетської та козацької верств
  2. намагання офіційної влади Речі Посполитої взяти під контроль козацтво
  3.енергійна експансія шляхти на відносно вільні українські землі, колонізовані запорожцями

  ВідповістиВидалити
 71. 1.Що таке Запорозька Січ? -укріплений осередок нереєстрового Війська Запорозького Низового другої половини XVI — кінця XVIII століття, що був розташований за порогами Дніпра.
  2". Хто такі реєстрові козаки? -частина українського козацтва, прийнята на військову службу владою Речі Посполитої і записана в окремий список — реєстр, звідки й назва — реєстрові козаки.
  3. Якими були причини козацьких війн кінця16 ст. ? - антиурядові акції козаків та покозаченого населення України наприкінці XVI — на початку XVII ст. з метою розширення прав козацтва та збільшення козацького реєстру.

  Наприкінці XVI — середині XVII ст. українськими землями прокотилося три хвилі активного протесту народних мас проти існуючих порядків:

  ВідповістиВидалити
 72. Запорозька Січ була обведена високими валами з частоколом і зрубами, на які ставилися гармати. Між валами була широка площа, на краю якої стояли курені — казарми, де мешкали запорожці. Козацька залога на Січі, що звалася також кошем, нараховувала кілька тисяч (іноді її чисельність доходила до 10 тис.) озброєних козаків. На площі містилася церква, будинки старшини, школа, господарські та військові споруди

  ВідповістиВидалити
 73. 1.Що таке Запорозька Січ?-Запорозька Січ - суспільно-політична та військово-адміністративна організація українського козацтва, яка склалася у першій половині XVI ст. за дніпровими порогами у районі острова Хортиця і існувала до 1775 р.
  2". Хто такі реєстрові козаки?-Реєстровими козаками називали тих козаків, які офіційно були взяті на службу польсько-литовською владою та занесені в особливий список - реєстр.
  3. Якими були причини козацьких війн кінця16 ст. ?-Козацько-селянські повстання 16-17

  ВідповістиВидалити
 74. 1.Що таке Запорозька Січ?Запорізька січ це споруда в якій жили і працювали козаки

  ВідповістиВидалити
 75. 2". Хто такі реєстрові козаки?Реєстрові козаки це люди які не хочють бути кріпаками тому і зареєструвалися і тепер вони отримують гроші за те шо вони захищяють кордони.

  ВідповістиВидалити
 76. 3. Якими були причини козацьких війн кінця16 ст. ?Козаки і селяни повстали проти польських панів.

  ВідповістиВидалити
 77. Варвара Свистун17 листопада 2016 р. о 09:37

  1) Запорізька Січ-організація українського козацтва, яка виникла і розвинулася за Дніпровськими порогами в першій половині 16ст.
  2) Реєстро́ві козаки́ — частина українського козацтва, прийнята на військову службу владою Речі Посполитої і записана в окремий список — реєстр.
  3) Селяни втрачали свою особисту свободу й закріпачувалися. Влада Речі Посполитої намагалася взяти під контроль укранське козацтво та не хотіла зважати на його станові інтереси. Це спричинило в 90-х рр. 16ст. на українських землях спалах перших повстань, які називали козацькими війнами

  ВідповістиВидалити
 78. 1)У 50-ті роки XVIст. було розпочато будівництво замку князем Д.Вишневецьким на острові Мала Хортиця.
  Січ витримала багато нападів,але за часів правління Катерини II за її наказом було зруйновано Запорізьку Січ.
  Так починається закінчення казацтва.
  2)Реєстрове козацто-це козаки які наймались на службу до Речі Посполитоі.
  3)Селянам та козакам набридла безмежна й знахабніла влада Речі Посполитої тому козаки розпочинають національно-визвольну війну (повстання ).До козаків приєднуються селяни.Такі повстання очолювпли К.Костинський та С.Наливайко.

  ВідповістиВидалити
 79. Анастасія Сидоренко17 листопада 2016 р. о 22:46

  1)Що таке Запорозька Січ ?
  Запорозька Січ – організація українського козацтва , яка виникла й розвинулася за Дніпровськими порогами в першій половині XVI ст.
  2)Хто такі реєстрові козаки ?
  У 1524 р. за дорученням короля Сигізмунда II Августа було прийнято на державну службу та вписано до спеціального списку – «реєстру»
  300 козаків .Реєстрові козаки , як їх стали називати , отримували особливі групові права та привілеї.
  3) Якими були причини козацьких війн кінця XVI ст.?
  Причини :
  1.Селяни втрачали свою особисту свободу й закріпачувалися ;
  2.Влада Речі Посполитої намагалася взяти під контроль українське козацтво та не хотіла зважати на його станові інтереси

  ВідповістиВидалити
 80. Сидоренко Анастасія22 грудня 2016 р. о 03:26

  Перші два десятиліття XVII ст. дістали назву доби "Героїчних походів" українського козацтва . Саме в цей період були здійснені дуже сміливі походи проти Османської імперії,що поширили славу про козаків на всю Європу.

  ВідповістиВидалити
 81. 1. Чому перші десятиліття 17ст . дістали назву доби героїчних походів?

  Доба героїчних походів — це період найбільш успішних та вдалих морських і сухопутних походів козаків на володіння султанської Туреччини та її васала — Кримського ханства — протягом перших двох десятиліть XVII ст.

  ВідповістиВидалити
 82. Доба героїчних походів дістала таку назву,тому що в цей час козаки здійснили героїчні походи проти Османської імперії.

  ВідповістиВидалити
 83. 4.Чому перші десятиліття 17ст . дістали назву доби героїчних походів? тому що в цей час козаки здійснювали успішні походи на Османію та Кримське ханство.

  ВідповістиВидалити
 84. 4.Перші десятиліття XVII століття отримали назву доба героїчних походів через те, що саме в ці перші десятиліття розпачалися вдалі військові походи козаків на Османську імперію та Кримське ханство.Козаки не знали собі рівних у Східній Європі.

  ВідповістиВидалити
 85. Чому перші десятиліття 17ст . дістали назву доби героїчних походів?Тому що козаки здійснювали дуже вдалі та героїчні походи на Кримське ханство та Османську імперію.

  ВідповістиВидалити
 86. 1.Що таке Запорозька Січ?
  Запорозька Січ- організація українського козацтва, яка виникла в першій половині 16 століття
  2. Хто такі реєстрові козаки?
  У 1524р. Сигізмунд прийняв на державну службу і вписав до списку "реєстру" 300 козаків, пізніше їх стали називати реєстрованими козаками.
  3. Якими були причини козацьких війн кінця 16 століття?
  1 Реч Посполита хотіла взяти під контроль козаків, але не хотіла враховувати їх інтереси.
  2 Селяни закріпачувалися втрачаючи свободу.

  ВідповістиВидалити
 87. Чому перші десятиліття 17століття дістали назву доби героїчних походів?
  Перші десятиліття 17століття дістали назву доби героїчних походів через те, що козаки саме в цей час здійснювали дуже вдалі походи на Османську імпепію і Кримське ханство.

  ВідповістиВидалити
 88. Відповідями учнів задоволена. Молодці!

  ВідповістиВидалити
 89. Чому перші десятиліття 17ст . дістали назву доби героїчних походів?
  Вони дістали таку назву чере те, що козаки здійснювали вдалі походи на Османську імперію та Кримське ханство!

  ВідповістиВидалити
 90. Варвара Свистун29 грудня 2016 р. о 11:39

  4.Перші десятиліття 17ст. дістали таку назву тому, що козаки, не жалкуючи свого життя, визволяли з Кримського ханства та Османської імперії українських людей, які знаходились у рабстві татар. А також відбирали у них награбоване в українців.

  ВідповістиВидалити
 91. Відповіді Варвари і Дениса повинні бути більш конкретними.

  ВідповістиВидалити
 92. Варвара Свистун9 лютого 2017 р. о 05:41

  Я вважаю, що Богдан Хмельницький був вдалим політиком та досвідченим полководцем за часів Національно-визвольної боротьби українського народу. Він зміг не лише очолити боротьбу за національну незалежність, а й зміцнити соціально-економічну політику. Прорахунками Б. Хмельницького були військові невдачі та нереалізація дипломатичних планів.

  ВідповістиВидалити
 93. Богдан Хмельницький багато зрорбив для формування незалежної України. В політиці Богдана Хмельницького були як досягнення так і прорахунки. Звичайно досягнень було більше і саме завдяки цим досягненням Б. Хмельницький увійшов в Історію, як видатний гетьман і умілий політичний діяч. Серед досягнень Хмельницького: початок Національно-визвольнох боротьби( Яку Хмельницький не тільки розпочав, а й узагалом вдало проводив), налагодлення дипломатичних відносин з іншими державами, почав формування Укпаїни(На той час Гетьманщини) як єдиної незалежної держави з своїми правами, законами та кордонами.
  Серед прорахунків Богдана Хмельницького: Початок дипломатичних відносин з Московією та підписання з нею фатальних для України договорів.( Серед них Березеві статі та Переяславська рада.)

  ВідповістиВидалити
 94. Заслуговує уваги відповідь Федорко Д.

  ВідповістиВидалити
 95. Б.Хмельницький був досвідченим полководцем, політиком та державним діячем, очолив Національно-Визвольну боротьбу та боровся за незалежність України (Гетьманщини).Але він допустився деяких помилок.
  Підписавши договір з Московією він прирік Гетьманщину але в нього не було виходу, Хмельницький хотів якнайкраще для країни.
  Я вважаю Хмельницького достойним керівником держави, продуманим дипломатом і взагалі він на мою думку наймудріший гетьман того часу.

  ВідповістиВидалити
 96. Я вважаю його видатним українським діячем, політиком, полководцем. Звичайно він допустився значних помилок, особливо у контрактах з Московським Царством. Та не за помилки ми його поважаємо, їх кожен може допустити, а за те що підняв народ проти гнобителів, за утворення, хай і на короткий час, Української держави. До речі є одне твердження козаки взагалі не знали, точного змісту березневих статтей.Та навіть не зважаючи на березневі стаття Хмельницький є нашим героєм

  ВідповістиВидалити
 97. Богдан Хмельницький був видатним політиком. Він дуже багато зробив для України хорошого.Незважаючи на деякі суперечливість у діях, певні тактичні прорахунки, Хмельницький першим із політичних діячів не лише висунув завдання створення незалежної держави, до складу якої мали ввійти всі етнічно українські землі, а й зробив усе можливе для його розв’язання.Він намагався як найбільше зробити для українських земель. Богдан Хмельницький нерозрахував подальші дії пішовши на контракт з Москвою, але це не так важливо для мене. Я наприклад, його поважаю за його героїзм і хоробрість, за те, що він незалишив Україну в скрутний щас і допоміг. Б. Хмельницький привернував дуже багато уваги до себе на той час.
  Отже, я поважаю Б. Хмельницького, як політика, полководця, державног діячаі і як людину, яка зробила для України дуже багато за своє життя!

  ВідповістиВидалити
 98. На мою думку Б.Хмельницький був видатним політиком але дуже довірливим.

  ВідповістиВидалити
 99. На мою думку Богдан Хмельницький був дуже видатною особою. В його діяльності були як прорахунки так і досягнення. Головним прорахунком, на мою думку,було підписання договору з Москвою, а головним досягненням–створення Гетьманщини як окремої країни.

  ВідповістиВидалити
 100. Варвара Свистун6 березня 2017 р. о 12:40

  Я вважаю, що постать гетьмана Петра Дорошенка є найяскравішою серед провідників козацької держави. Він намагався уникнути кровопролиття і вирішив зректися з гетьманства. Тому вважають, що після зречення Петра Дорошенка закінчився останній етап Української національної революції.

  ВідповістиВидалити
 101. Я не погоджуюся з тим, що після зречення гетьманства Петра Дорошенка закінчився етап Української національної революції.Дорошенко намагався продовжити діяльність яку вів Б.Хмельницький, а після Петра Дорошенка також були видатні постаті які продовжували добиватися незалежності для Гетьманщини.Тобто Українська національна революція продовжувалася.

  ВідповістиВидалити
 102. Я важаю що зі зреченням П.Дорошенка гетьманства визвільна війна не завершилася тому що після нього ще були І.Сіро,І.Мазепа та інші.
  Отже визвільна війна продовжувалася

  ВідповістиВидалити
 103. На мою думку, зеречення Петра Дорошенка престолу було не останнім етапом
  національної революції. Після нього ще буде багато талановитих гетьманів, які зможуть захистити України. Зі зреченням П. Дорошенка стан україни погіршився, але це не назавжди і це ще не кінець!

  ВідповістиВидалити
 104. Дякую учням за відповіді , поважаю кожного з вас думку.

  ВідповістиВидалити
 105. 8. На мою думку Іван Мазепе справжній національний герой.
  Доказом цього є:
  1. Постійні візити до Москви на переговори з Петром І про українські землі.
  2. Перехід на бік Швеції, Іван Мазепа це зобив з метою визволити украхеські землі з лап Московської держави.
  3.Постійні війни з Речю Посполитою за долю України.
  Отже для себе я зроьив висновок, що Іван Мазепа національний герой.

  ВідповістиВидалити
 106. 7.
  На мою думку І.Мазепа герой, тому що він переживав, воював, відстоював українські землі.
  Хтось напевно вважає його зрадником, який почав війну яку не закінчив і втік, але як би вони стали на його місце я гадаю було б теж.
  Мазепа вибрав з двох варіантів один.Не підкорятись Московській державі.
  Отже для мене Мазепа герой!Який воював за свободу України!

  ВідповістиВидалити
 107. 8.
  Запорізька Січ мала цілу низку ключових ознак державності у вигляді демократичної республіки. Вона залишила помітний слід у процесі створення української держави та перетворилася на захисника українського народу від турецько-татарських нападів, підтримувала зв'язки з іншими державами та перетворилася на центр порятунку українців від феодально-кріпосницького та національного утиску з боку Речі Посполитої (Польщі).

  ВідповістиВидалити
 108. У військовій справі запорізькі козаки досягли рівня кращих європейських армій, вважалися кращими піхотинцями, успішно штурмували турецько-та гарські фортеці. Запорізька Січ стала місцем діяльності багатьох видатних особистостей: Д. Дорошенка. Б. Хмельницького, П. Сагайдачного, І. Богуна, І. Сірка та ін.

  ВідповістиВидалити
 109. 9.Запорізька Січ відіграла ключеву роль в історії України впродовж майже 300 років.Припустимо. що Запорізької Січі не стало або її навіть не заснували: тоді б ми не дізналися про видатних гетьманів, отаманів,не укладалися б доленосні для України договори, не иало б такого успіху козацтво, не було б доби героїчних походів, а можливо Україну завоювали татари(бо Запорізька Січ це був як щит для всієї України)

  ВідповістиВидалити
 110. На мою думку Іван Мазепа не був зрадником, тому що він зрадив московського царя заради кращого життя для України, а не заради своїх цілей. Я вважаю його героєм,бо він був вірним своїй країні і хотів звільнити українців від утисків інших країн.

  ВідповістиВидалити
 111. Запорізька Січ була центром українського козацтва впродовж 300 років, козаки могли там себе відчувати вільними(для них це був дім), на Запорізькій Січі створювалися видатні постаті українськогг козатства, такі як П.Сагайдачний. Запорізька Січ була своєрідним щитом від нападників не тільки в роки Гетьманщини, як окремої держави, а і в роки коли Україна зникла з карти як окрема держава.

  ВідповістиВидалити
 112. 7.На мою думку І.Мазепа був скоріше національним героєм чим зрадником тому що, він хотів визволити Україну з лап Московської держави.

  ВідповістиВидалити
 113. Іван Мазепа був хоробрим гетьманом. Він не зраджував Україну, а навпаки намагався зробити для неї найкраще. Отже, для всих Мазепа герой України який боровся за свободу і незалежність своєї країни!

  ВідповістиВидалити
 114. Запорізька Січ відіграла дуже велику роль в історії України. Вона була захисником від іншим державав. Запорізька Січ захищала і боронила Україну безстрашно завдяки видатним гетьмана які правили нею. Якби не вона то Україна була давно завойована другими державами. Без неї і не булоб героїчних походів які здійснюкали козаки заради розвитку держави. Отже, Запоріщька Січ як на мене відіграла велику роль і була дуже могутньою!

  ВідповістиВидалити
 115. 7.Як ти вважаєш? Мазепа- зрадник чи національний герой?
  Я вважаю що Іван Мазепа національний герой, тому що він відстоював права України і не прогнувся московському царю.

  ВідповістиВидалити
 116. 8.
  Запорізька Січ була організацією українського народу й посідала ключове місце в суспільно-політичному житті країни. Гетьманська держава проіснувала півтора століття. Цього було досить, щоб в ній з'явилося дуже багато освідчених гетьманів та кошових отаманів таких як Богдан Хмельницький, Юрій Хмельницький, Петро Дорошенко, Пилип Орлик, Іван Скоропадський і так далі.

  ВідповістиВидалити
 117. Анастасія Сидоренко18 травня 2017 р. о 22:33

  7.На мою думку,І.Мазепа був національним героєм для України. Він продовжив справу Б.Хмельницького і намагався зробити для україни як найкраще.

  ВідповістиВидалити
 118. Варвара Свистун20 травня 2017 р. о 11:02

  7. Я вважаю, що Іван Мазепа національний герой тому, що він доклав величезних зусиль для створення еліти, культури та освіти козацької держави. Я не вважаю його зрадником України.

  8. На мою думку, Запорізька Січ являється захисником українських земель та регулятором зовнішньо-політичних і внутрішньо-соціальних відносин.

  ВідповістиВидалити
 119. Сидоренко Анастасія21 травня 2017 р. о 04:07

  8. На мою думку,Запорізка січ відіграла важливу роль в історії України.Якби не січ не було б славнозвісних битв та перемог,не було б і козаків які захищали кордони України.Якби не Запорізка січ ми б не знали такого великого гетьмана як Богдан Хмельницький чи Іван Мазепа та інші. Якби не було січі напевно і України б уже не було.

  ВідповістиВидалити
 120. 8
  Запорізька Січ була організацією українського народу й посідала ключове місце в суспільно-політичному житті країни.на Запорізькій Січі створювалися видатні постаті українськогг козатства, такі як П.Сагайдачний.

  ВідповістиВидалити
 121. 7
  Іван Мазепа національний герой тому, що він доклав величезних зусиль для створення освіти козацької держави

  ВідповістиВидалити