9 клас


 1.   Чим об"єнання Італіі  відрізнялось  від  об"єнання Німеччини?
 2. Чому революціі 1848- 1849рр. в Європі історики назвали "Весною народів    "  
 3. Які землі входили до складу Австрійськоі імперіі на поч. 18 ст.?      і
 4. Чому  Англію  називали  "майстернею  світу?"
 5. Визначте  роль  Лінкольна в історіі США
 6. Як  вплинула  Громадянська війна  на долю  окремих.  людей  США ?
 7. 20 грудня    Дайте власну оцінку  Паризькій Комуні.  Чому вона проіснувала лише      7 2 дні?   
 8.   31 грудня . Випереджаюче  завдання на канікули.          
 9. Доведіть , що  в сер.19 ст. в Росії назріла необхідність реформ.
 10.                 .       Підготувати  повідомлення
 1. Реформи 60-70 тих р. у Росії та їх наслідки  для   
 2. імперії  2/Особливості  розвиту Японії у 17- та першій. пол. 19ст.          
   27 січня.  1-група  Дати власну оцінку діяльності Кирило-Мефодіївського братства. 2-група Дати власну оцінку діяльності.Т.Г. Шевченка в українському національному  відродженні.  3-група  Дати власну оцінку  подіям  1848- 1849рр. в західноукраїнських землях.
7 лютого  " Він був  сином мужика і став володарем у  царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем  у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим ..." Про кого говорив так  І. Франко? Чи згодні ви з його думкою?

2 5 лютого Чи можна стверджувати ,що селянська реформа 1861 р. стимулювала розвиток капіталізму в Україні? Думку  обгрунтуйте.                                                          18 березня      Яке місце в еволюції національного руху в Західній і Східній Україні посів М. Драгоманов?     8квітня  Прокоментуйте думку: "Наука заспокоює, мистецтво ж існує для  того, щоб не дати заспокоїтися"                                            20 травня  Які наукові і технічні відкриття кінця 19 ст. дійсно здіснили революцію у виробництві та житті людей?  

                     Вересень 2014 р. 

  Вітаю з початком нового навчального року.  Бажаю творчих  успіхів і міцних знань.

завдання 1 групі Чи була  революція у Франції кінця 18 ст. неминучою? 

завдання 2 групі 

 Розкрити зміст політики Російського уряду  на українських землях.
Революції 1848- 1849рр. в Європі називали "весною народів", чому?
Охарактеризуйте наслідки реформ 60- 70 -х років 19 ст. для українських земель.

2015- 2016 н. р.

1-група.Охарактеризуйте національну політику рос. уряду щодо українського народу  на  поч.19 ст.
2- група.Охарактеризуйте національну політику австрійського уряду щодо українського народу  на  поч.19 ст.

Січень 2016р. Охарактеризувати місце  Т. Шевченка в українському відродженні ?
Охарактеризувати Т. Шевченка як художника.  

2016- 2017 н. р.
12 жовтня. Завдання 1- групи.Зробити повідомлення. Чому  Харківський університет на поч. 19 ст. став центром українського національного відродження? 
Завдання 2- групи Зробити повідомлення. Основні напрями діяльності " Руської трійці" , видатні діячі.
Завдання на додаткові канікули.   Листопад 2016р.
1.Опрацювати параграфи : 10 . 11 , 12 ,13.
2. Зробити опис картин ст. 95.
3.Повідомлення про  У. Кармелюка ,Л. Кобилицю. Можна і презентації.
4. Дати відповіді на питання у блозі.
1. Які були причини селянського руху протягом першої половини 19 ст?
2.Назвати принципову відмінність селянського руху в Східній і Західній Україні.
3.Яку роль в українському національному відродженні відіграв Т. Г.  Шевченко ?
4 .Чи згодні ви з думкою , що Кримська війна 1853- 1865рр. сприяла відміни кріпосного права ?


2017- 2018 н. р. 
Як ти вважаєш , яку роль в історії відіграв 
Б. Наполеон?

2.Чому Англію називали "майстернею світу" ?

3.Обгрунтуйте свою точку зору. Чи  активною була участь депутатів-українців у діяльності І та ІІ Державних Дум?


2018- 2019 н. р.
 1. Чим об"єнання Італіі  відрізнялось  від  об"єнання Німеччини?

 2. Чому революціі 1848- 1849рр. в Європі історики назвали "Весною народів    "  
3. Які були наслідки Громадянської війни а США ?


 9 клас Географія. 


Завдання з географії учням 9 класу на період карантину . Тема 1
на період карантину 12 березня -24 квітня 2020р.

1. Чому виробництво продуктів харчування розміщене в світі неравномірно ?
Які країни світу найкраще забезпечені  продуктами харчування?

176 коментарів:

 1. Це був час, коли криваві бунти промовляли набагато гучніше за слова. Не тільки самі інтелігент стояли на барикадах, хоч у вир боротьби ринули такі поети, як Ламартін, Міцкевич, Шандор Пефеті. Ламартін був міністром закордонних справ у першому революційному уряді Франції; Міцькевич боровся за Римську республіку; Пефеті загинув у бою, відбиваючися від австрійців. Багато творів (особливо віршів) присвятив цьому періоду В.Гюго, у яких він різко критикував встановлення Другої імперії у Франції.
  Та все ж, революції 1848-1849 рр. залишились незавершеними. Не вижила жодна з новоутворених європейських республік. Але 1848 р. був переломним роком. Реакційні режими отримали перемогу дорогою ціною і тому згодом в європейських країнах стали розширювати або запроваджувати конституції і проводити ліберальні реформи.

  ВідповістиВидалити
 2. У 1848-1849 рр. у країнах Західної і Центральної Європи спалахнули нові буржуазні революції. Вони охопили Францію, Німеччину, багатонаціональну Австрійську імперію та італійські держави. Ніколи ще Європа не бачила такого розмаху народних виступів, подібного піднесення національно-визвольної боротьби поневолених народів. Хоча у різних країнах гострота боротьби та перебіг подій були не однаковими, для сучасників було цілком очевидно, що революція набула загальноєвропейського масштабу.

  ВідповістиВидалити
 3. Нова революція у Франції була зумовлена посиленням протиріч між фінансово-урядовою верхівкою й іншими верствами населення, її прихід прискорився неврожаями 1845—1846 pp. та економічною кризою 1847 р. Почалися масові банкрутства, звільнення та зростання безробіття. Улітку 1847 р. розпочався рух так званих банкетів: щоб пропагувати реформи і при цьому обійти суворі заборони спілок та зборів у Парижі та великих провінційних містах організовувались обіди. Під час них гучно говорили про реформи і різко критикували уряд. Розлючений уряд заборонив черговий такий банкет, призначений на 22 лютого 1848 р. Це стало безпосереднім приводом до революції. Почалися масові заворушення. Король відправив уряд у відставку, розпустив палату депутатів і погодився провести реформу

  ВідповістиВидалити
 4. У 1772 р. ослаблена війнами, внутрішніми суперечностями й шляхетським свавіллям Річ Посполита була поділена між Австрією, Пруссією та Росією. Після першого розподілу Польщі (1772 р.) до складу Австрійської імперії були включені Галичина, частина Волині та Поділля, 1775 р. до Австрії було приєднано Буковину, яка була частиною Османської імперії. Після другого поділу Польщі (1793 р.) до Російської імперії перейшла Правобережна Україна (Київщина, Волинь, Поділля), після третього (1795 р.) — західна смуга Волині й Берестейщина. У результаті війн з Туреччиною 1768—1774 й 1783—1791 рр. Росія приєднала до себе Крим і північнопричорноморські степи. Так усі українські етнічні землі стали підвладні Російській та Австрійській монархіям. 

  ВідповістиВидалити
 5. На початок ХІХ ст., внаслідок трьох поділів Польщі, російсько-турецьких війн, ліквідації Гетьманщини і Запорозької Січі українські землі опинилися під владою Російської та Австрійської імперій.
  Росія володіла Слобожанщиною, Лівобережжям, Правобережжям і Півднем, що становило близько 85% земель, заселених українцями. У складі Австрійської імперії знаходилося, приблизно, 15% українських земель, а саме, Східна Галичина, Північна Буковина та Закарпаття. Території, що перебували під владою Російської імперії, прийнято називати Наддніпрянською Україною, у складі Австрійської імперії – західноукраїнські землі.

  ВідповістиВидалити
 6. У цей час в Європі ще панували феодально-абсолютистські порядки, а соціальне гноблення тісно перепліталося з національним. Під час революції злилися воєдино боротьба різних верств проти феодально-абсолютистських установ, за демократизацію суспільного ладу, виступи шат
  робітників і повстання селян, національно-визвольна боротьба народів і могутній об'єднавчий рух у Німеччині та Італії.

  ВідповістиВидалити
 7. XVIII ст. привела до перекроювання карти Східної Європи, що внесло корінні зміни й у державну підпорядкованість українських земель. Внаслідок трьох розподілів Польщі до Російської імперії відійшла Правобережна Україна та Західна Волинь, a до Австрійської імперії— Галичина. Згідно Константинопольської австроугорської конвенції (1775 р.) Австрія отримала Буковину. Крім того, під посереднім контролем австрійської династії Габсбургів перебував ще один заселений українцями регіон — Закарпаття (Угорське королівство, до якого воно входило, підпорядкувалося Австрійській імперії).

  ВідповістиВидалити
 8. XVIII ст. привела до перекроювання карти Східної Європи, що внесло корінні зміни й у державну підпорядкованість українських земель. Внаслідок трьох розподілів Польщі до Російської імперії відійшла Правобережна Україна та Західна Волинь, a до Австрійської імперії— Галичина. Згідно Константинопольської австроугорської конвенції (1775 р.) Австрія отримала Буковину. Крім того, під посереднім контролем австрійської династії Габсбургів перебував ще один заселений українцями регіон — Закарпаття (Угорське королівство, до якого воно входило, підпорядкувалося Австрійській імперії).
  Росія наприкінці XVIII ст. приєднала до себе Таврію, Крим, Кубань (1783), а на початку XIX ст. — Бессарабію (1812). Таким чином, українська територія була розділена між двома імперіями — Російською та Австрійською.

  ВідповістиВидалити
 9. Промисловий переворот змінив економічну географію Англії. Виникли нові промислові райони, які спеціалізувалися на виробництві окремих видів товарів і продуктів. Значно зросли обсяги промислового виробництва. На середину XIX ст. Англія перетворилася у "майстерню" світу, виробляючи близько половини світової промислової продукції, і зайняла виняткове становище в світовому господарстві й міжнародній політиці.
  Промислово-торговій гегемонії Англії сприяла економічна політика держави. До 1840-х років, коли індустріалізація ще не була завершена, в Англії панували високі митні збори на іноземні товари. Коли ж англійська промисловість наскільки зміцніла, що перестала боятися іноземної конкуренції, буржуазія проголосила необмежену свободу торгівлі — так зване фрітрейдерство (від free trade — вільна торгівля). Його суть полягала в повному звільненні від мита майже всіх товарів, що завозилися в Англію, і була розрахована на взаємне сприяння, тобто зустрічну відміну чи значне скорочення мита на ввіз англійських товарів в інші країни. Це забезпечувало Англії як вільний збут за кордоном своїх товарів, так і дешеву імпортну сировину та продовольство.

  ВідповістиВидалити
 10. Европейские революции 1848—1849 (Весна народов) — общее наименование революционных движений, выразившихся в форме неповиновения власти, вооружённых восстаниях, декларирования новой государственности в европейских странах в середине XIX века. Вспыхнувшие сразу в нескольких государствах движения носили антифеодальный и национально-освободительный характер. Участники выступлений декларировали требования демократизации общественной жизни; в зависимости от местных условий они также выдвигали лозунги национального объединения (Германия, Италия) или выделения из существовавших государств (Венгрия).
  Катализаторами общеевропейской революции стали выступление 12 января 1848 года на Сицилии и революция во Франции. Хотя в основном революции были быстро подавлены, они оказали существенное влияние на дальнейшие политические процессы в Европе. Волнения охватили Францию, итальянские (Сардинию, Неаполь) и германские государства, включая Австрию, в которой активизировались национальные движения итальянцев, венгров и хорватов, Румынию.

  ВідповістиВидалити
 11. Англію називали "Майстернею світу" тому що -Англія у світовій промисловості і торгівлі сягнула своєї вершини.Наприкінці 60-х років Англія видобувала вугілля в 5 разів більше, ніж Німеччина, і в 4 рази більше, ніж СІЛА. У 1860 р. вона переробляла на своїх фабриках стільки бавовни, скільки всі інші країни світу разом узяті.У середині XIX ст. в Англії було зосереджено половину світового виробництва чавуну, вугілля і бавовняних тканин. Країна стала найбільшим експортером машин і устаткування, своєрідною «майстернею світу».

  ВідповістиВидалити
 12. Внаслідок трьох розподілів Польщі до Російської імперії відійшла Правобережна Україна та Західна Волинь, a до Австрійської імперії— Галичина. Згідно Константинопольської австроугорської конвенції (1775 р.) Австрія отримала Буковину. Крім того, під посереднім контролем австрійської династії Габсбургів перебував ще один заселений українцями регіон — Закарпаття (Угорське королівство, до якого воно входило, підпорядкувалося Австрійській імперії).

  ВідповістиВидалити
 13. У 50-60-х роках XIX ст. першість Англії у світовій промисловості і торгівлі сягнула своєї вершини. Переваги, пов'язані з більш раннім завершенням промислового перевороту, а також використання ресурсів колоній забезпечили британським підприємцям монопольне становище на світовому ринку. Наприкінці 60-х років Англія видобувала вугілля в 5 разів більше, ніж Німеччина, і в 4 рази більше, ніж СІЛА. У 1860 р. вона переробляла на своїх фабриках стільки бавовни, скільки всі інші країни світу разом узяті. У середині XIX ст. в Англії було зосереджено половину світового виробництва чавуну, вугілля і бавовняних тканин. Країна стала найбільшим експортером машин і устаткування, своєрідною «майстернею світу».

  ВідповістиВидалити
 14. Тому що всі основні винаходи людства в Середніх століттях і Новому часу йшли саме з Англії

  ВідповістиВидалити
 15. На мою думку , Авраам Лінкольн вивів США на новий етап розвитку. Адже скасувавши рабство , він усунув перешкоду на шляху просування Сполучених Штатів до лідируючих позицій як в економічній , так і в політичній та соціальній сфері. Він направив американців на шлях єдності , свободи і рівноправності. Рішення аграрної проблеми і перехід до фермерського шляху розвитку сільського господарства також сприяло поліпшенню життя народу і економічному зростанню. Вклад Авраама Лінкольна в розвиток країни складно переоцінити, оскільки він - один з найвидатніших президентів в історії Сполучених Штатів Америки

  ВідповістиВидалити
 16. На мою думку Авраам Лінкольн-перший президент від республіканської партії, визволитель американських рабів. Захисник торговельно-промислових кіл Півночі.

  ВідповістиВидалити
 17. На мою думку Авраам Лінкольн став центральною історичною фігурою у свідомості американського народу, людиною, що запобіг розпад Сполучених Штатів і зробили значний внесок у становлення американської нації і скасування рабства як основної перешкоди для подальшого нормального розвитку країни.

  ВідповістиВидалити
 18. Революції 1848—1849 років називали «Весна народів», тому що було багато повстань у різних частинах Європи проти монархічного правління. Деякі революціонери керувалися республіканськими ідеями, однак набагато більше — економічними причинами.

  ВідповістиВидалити
 19. у 1861-1865 роцi ,була Громадянська вiйна в США. Весь тягар вiйни лiг на плечi простого народу. Робiтники i фермери гинули в боях, їх родини страждали вiд дорожнечi. Тим часом промисловцi i фiнансисти наживали багатства за рахунок ростачання армiї зроєю.

  ВідповістиВидалити
 20. Війна була логічним наслідком протистояння двох систем — рабства та вільної праці.На консервативному і замкнутому Півдні не проводилися заходи з емансипації жінок та зрівняння негрів у правах з білими. Багато народу гинуло у війні, боли підвищені ціни.

  ВідповістиВидалити
 21. Об'єднання Італії та Німеччини мали свої спільні риси:
  Об'єднання Італії стався в 1859-1870 рр. а в Німеччині - 1871.Також були два плани в об'єднання Німеччини :
  1 ) габсбурзький план
  2 ) прусський план .
  Як в Італії , так і в Німеччині було кілька течій за об'єднання:
  1 ) федерально- папське протягом
  2 ) демократичне республіканське
  3 ) ліберальне течія.

  ВідповістиВидалити
 22. Англію називали "Майстернею світу" тому що -Англія у світовій промисловості і торгівлі сягнула своєї вершини.У 1860 р. вона переробляла на своїх фабриках стільки бавовни, скільки всі інші країни світу разом узяті.У середині XIX ст. в Англії було зосереджено половину світового виробництва чавуну, вугілля і бавовняних тканин. Країна стала найбільшим експортером машин і устаткування, своєрідною «майстернею світу».

  ВідповістиВидалити
 23. Приєднання нових територій та колонізація Заходу спричинили масову міграцію населення і загострили проблему рабства в американському суспільстві. Колонізаційний рух здійснювався двома шляхами - з Півдня та Півночі. Південні плантатори наполягали на тому, щоб на нові території поширювалося право на використання невільничої праці. Конституції північних штатів забороняли рабство й виступали проти закріплення його поширення законодавством. Отже, рабство стало загальнонаціональною проблемою. Конфлікт удалося загасити у 1820 р., коли сторони домовилися, що територію на захід від ріки Міссісіпі буде поділено на південну частину, де залишалося рабство, і північну, де воно заборонялося.

  ВідповістиВидалити
 24. 1848-1849 (Весна народів) - загальне найменування революційних рухів , що виявилися у формі непокори влади , збройних повстаннях , декларування нової державності в європейських країнах у середині XIX століття. Спалахнули відразу в декількох державах руху носили антифеодальний і національно- визвольний характер . Учасники виступів декларували вимоги демократизації суспільного життя; залежно від місцевих умов вони також висували гасла національного об'єднання ( Німеччина , Італія ) або виділення з існували держав ( Угорщина).

  ВідповістиВидалити
 25. Коли в країні почалася громадянська війна 1861-65 рр. Лінкольн направляв воєнні дії і всіляко сприяв перемозі над повсталими штатами. Лінкольн врятував країну від розпаду.

  ВідповістиВидалити
 26. На мою думку Громадянська війна дала значну частину наслідків: війна не вирішила всіх проблем, що стояли перед країною. Деякі з них знайшли вирішення під час Реконструкції Півдня, що тривала до 1877. Інші проблеми, зокрема надання кольоровому населенню рівних прав із білими, залишалися нерозв'язаними багато десятиліть.Також значні частини людей померли від тяжких поранень.

  ВідповістиВидалити
 27. Коли на початку 1860-х років проти другої імперії почала боротьбу буржуазія, робітники завоювали собі велику свободу. З'явилися робітничі союзи, які захищали економічні інтереси робітників, прагнули до підвищення заробітної плати, до скорочення робочого дня тощо, для чого влаштовували страйки. Одночасно з цим, у Франції організувалося представництво Першого інтернаціоналу (Міжнародне товариство робітників, МТР), незалежне від лондонського ради. Засновниками та керівниками французької секції стали люди, що прийняли програму Прудона: вони прагнули до мирної соціальної революції при посередництві взаємного безоплатного кредиту («мютюалізм»). Поряд з французьким відділенням МТР утворилася радикальна революційна фракція «бланкістів» (по імені свого лідера, Луї Бланки), що проповідувала утопічний комунізм і відрізнялася радикалізмом в методах боротьби.

  ВідповістиВидалити
 28. Міська реформа 1870 р.
  Ця реформа спочатку була проведена лише в шести містах України: Києві, Харкові, Херсоні, Катеринославі, Полтаві і Миколаєві, а згодом в інших українських містах. Згідно з нею створювалися виборні (на 4 роки) міські думи як розпорядчі та міські управи, як виконавчі органи. Вибори відбувалися на основі майнового цензу. У виборах брало участь все населення, що платило податки. Міські думи і міські управи займалися в основному питаннями життєдіяльності міст і підпорядковувалися губернаторові. В 1892 р. нове міське положення урізало повноваження органів міського самоврядування.

  ВідповістиВидалити
 29. Богдана! Тобі ще слід попрацювати, щоб дати повну відповідь на питання.

  ВідповістиВидалити
 30. 9)В середині 19ст Росія відставала від передових країн Європи і тому без проведення реформ:аграрної, судової, військової, земської Росія не могла подолати наслідки феодально-кріпосницького ладу йти по шляху модернізації

  ВідповістиВидалити
 31. Автор видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 32. Автор видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 33. Автор видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 34. Автор видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 35. Автор видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити
 36. 9) На середину 19 ст. у Росії загострилася криза вiджилих феодально-крiпосницьких вiдносин. Подальший розвиток країни на базi iснуючої системи примусової працi ставав неможливим, розумiючи це Олександр II розпочав " добу великих реформ".

  ВідповістиВидалити
 37. Вікторія ! Відповідь необхідно дати більш переконливу..

  ВідповістиВидалити
 38. У 1848-1849 рр. почти вся Європа булу охоплено новою хвилею революцій и повстань. У січні-лютому 1848 р. спалахнулі революції в Италии та Франции, потім заворушення ширше на Німеччіну ї Австрійську імперію. Події "весни народів", як називаєся ЦІ революції сучасники, розвивайся в спеціфічніх для кожної країни умів. Прикметно Було ті, что у більшості країн революціонері надихана Національними ідеямі.

  ВідповістиВидалити
 39. Останню перешкоду на шляху до об'єднання Италии Було усунуто позбав в 1870 р. во время франко-німецької Війни. Скоріставшісь тяжким становищах Франции после капітуляції Наполеона III под Седаном, Італійські війська безперешкодно зайнять Рим. «Вічне місто» Було Оголошення столицею Італійського королівства. Об'єднання країни завершилося.

  ВідповістиВидалити
 40. 1 група. Кирило-Мефодіївське товариство-українська таємна політична організація, що виникла в Києві наприкінці 1845 року та спиралася на традиції українського визвольного й автономістського руху. товариство було одним з проявів піднесення національного руху на українських землях. Членами товариства, які називали себе братчиками, стали вихованці й співробітники Київського та Харківського університетів. Кирило-Мефодіївське братство ставило своїм головним завданням побудову майбутнього суспільства на засадах християнської моралі, шляхом здійснення ряду реформ; створення демократичної конфедерації слов'янських народів, очолюваної Україною, на принципах рівності і суверенності; знищення царизму і скасування кріпосного права і станів; встановлення демократичних прав і свобод для громадян; зрівняння у правах всіх слов'янських народів щодо їх національної мови, культури та освіти.

  ВідповістиВидалити
 41. 3 група. На західноукраїнських землях під час «весни народів» український рух став набувати ознак, притаманних третьому, політичному етапу націотворення. Головними питаннями, що їх намагалися вирішити під час революційних подій західні українці, були селянське і національне. Необхідність звільнитися від залишків кріпацтва, передусім панщини, стала нагальною потребою соціально-економічного розвитку краю.

  ВідповістиВидалити
 42. 1 група. У 1847 р. Кирило-Мефодіївське Братство налічувало вже близько сотні членів, і серед них знайшовся студент Олексій Петров, який доніс поліції про його існування. Цар Микола І, довідавшись про Братство і його програму, розгнівано заявив, що "тій відкритій роботі пропаганди з Парижа треба поставити рішучий край". У короткому часі поліція заарештувала всіх членів Братства, а його провідників: Миколу Костомарова, Миколу Гулака, Тараса Шевченка, Василя Білозерського, Миколу Савича й Пантелеймона Куліша замкнули в фортецях й засудили на каторгу й заслання; їхні твори заборонено, а цензура мала пильнувати, щоб їхні прізвища не з'являлися в друку".
  Вирок проголошено 30 травня (11 червня н. ст.) 1847 р. і цар Микола І сам затвердив його. Найжорстокіше покарано Шевчен­ка, в якого при обшуку знайдено зошит з його революційними вір­шами — віддано на військову службу в Оренбурзькому корпусі з забороною писати й малювати. М. Гулака — на три роки до Шліс­сельбурзької фортеці, а Миколу Костомарова — на один рік ув'яз­нення в Петропавловській фортеці Петербурга, а потім на заслан­ня в Саратові, де він перебував аж до 1856 р.

  ВідповістиВидалити
 43. Революції 1848—1849 років («Весна народів») — кілька повстань у різних частинах Європи проти монархічного правління. Деякі революціонери керувалися республіканськими ідеями, однак набагато більше — економічними причинами.

  ВідповістиВидалити
 44. Іра! Необхідно давати більш самостійну відповідь на поставлене питання.

  ВідповістиВидалити
 45. 2група.Тарас Григорович Шевченко (1814-1861) відіграв виняткову роль в українському національно-визвольному русі. Народившись у сім'ї кріпака, він завдяки своєму таланту і долі зумів здобути волю і глибоку освіту. Його здобутки як художника були значними. Але ще більшим виявився поетичний талант Шевченка. Збірка його поезій «Кобзар», що побачила світ у 1840 р., стала однією з основ української ідеї та українського руху.

  ВідповістиВидалити
 46. 2 група : Дати власну оцінку діяльності.Т.Г. Шевченка в українському національному відродженні.
  На мою думку Шевченко був найяскравішою постаттю українського національного відродження , тому , що він був одним з найактивніших політичних діячів того часу, сформулював українську національну ідею, писав твори , що найрадикальніше відображали національну ідею, закликали до негайної боротьби, пробуджували в народові його душу!

  ВідповістиВидалити
 47. " Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим ..."- цi слова I.Франко присвятив Т.Г.Шевченку.. Так я згодна з думкою I.Франка, бо Тарас Григорович Шевченко найталановитіший поет,художник.Він написав Кобзаря.Про нього знають як діти так і дорослі..В нього була дуже тяжка доля але він встиг стати таким чудовим поетом і художником!

  ВідповістиВидалити
 48. " Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим ..." - ці слова І.Франко присвятив Тарасу Григоровичу Шевченку, я згодна з І.Франком, адже Т.Шевченко своїм розумом та своїми уміннями і знаннями зумів досягти вершин, Т.Шевченко також написав книгу "Кобзар" , та також Тарас Шевченко був чудовим політиком, але це йому незавадило стати чудовим поетом та письменником!

  ВідповістиВидалити
 49. Відповіді Мітлицької В. і Крячун А. заслуговують уваги.

  ВідповістиВидалити
 50. Чи можна стверджувати ,що селянська реформа 1861 р. стимулювала розвиток капіталізму в Україні?
  Так. По-перше, селяни, що не мали власної землі були вимушені йти до міста в пошуках заробітку. Цей заробіток вони знаходили на капіталістичних підприємствах. По-друге, ця реформа дала поштовх для ряду інших реформ, спрямованих на самоврядування, демократизацію суспільства та розвиток промисловості.

  ВідповістиВидалити
 51. " Він був сином мужика і став володарем у царстві Духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, світлі й вільні шляхи професорам і книжним ученим ..." Ці слова присвячено Тарасу Григоровичу Шевченку. Я з ними згодний тому, що дійсно не кожен зможе бувши сином бідного кріпака, будучи сам кріпаком, нічого не маючи, стати вільною розумною Людиною. Він став вільним бо наполегливо працював над собою, над своїми уміннями і здібностями, завдяки яким і став тим, ким він є - Великим Кобзарем, прекрасним художником, борцем за незалежність України!

  ВідповістиВидалити
 52. Селянська реформа 1861 року стимулювала розвиток капіталізму тим, шо селяни стали вільними.

  ВідповістиВидалити
 53. Свою громадсько- полiтичну дiяльнiсть М. Драгоманов пiдпорядкував однiй метi - перетворити Батькiвщину на передову європейську країну, як за соцiально-економiчним становищем так i за полiтичним статусом української влади.Вiн вважав за необхiдне перебудувати Росiйську iмперiю на вiльну федерацiю автономних регiонiв, у якiй усi рiшення приймалися б на мiсцевому рiвнi.

  ВідповістиВидалити
 54. М.Драгоманов підпорядкував одній меті-перетворити Батьківщіну на передову європейську країну як за соціально-економічним становищем народу,так і за політичним статусом української влади.Щоб подолати імперський спротив,потрібно опертися на підтримку народу,який ще не має достатнього рівня культури й освіти,але готовий повірити і піти за патріотами.

  ВідповістиВидалити
 55. Необхідно висловлювати більш самостійну думку під час відповіді.

  ВідповістиВидалити
 56. Визначення й оцінка мистецтва як явища була і залишається предметом дискусій. Природу мистецтва нерідко вважають «найбільш невловимою з усіх загадок людської культури». Мистецтво з кожним роком все бiльше розвивається i буде розвиватись, тому це i не дає заспокоїтись

  ВідповістиВидалити
 57. Кiнець19 ст. - це час видатних вiдкриттiв у науцi, що змiнювали наукову картину свiту, впливали на розвиток технiки i технологiй, перетворювали життя людей. Я вважаю, що найважливiшим винаходом став паровий двигун, що замiнив ручну працю.

  ВідповістиВидалити
 58. Мені дуже симпатизує відкриття Менделєєва, те як воно йому приснилося. На мою думку, він дуже сильно допоміг науці у вивченні та пізнанні науки хімії.
  Дмитро Іванович Менделєєв народився 8 лютого 1834 року у Тобольську, у родині директора місцевої гімназії. З 1850 року навчався на фізико-математичному факультеті Петербурзького педагогічного інституту. У 1855 році закінчив його з золотою медаллю і був направлений учителем гімназії спочатку в Сімферополь, а потім в Одесу. У 1856 році Дмитро Менделєєв відправився у Петербург і захистив магістерську дисертацію за темою «Про питомі об'єми», після чого на початку 1857 року був прийнятий приват-доцентом на кафедру хімії Петербурзького університету.

  ВідповістиВидалити
 59. На мою думку найважливішим відкритям 19 ст. стало відкриття в техніці і технології.
  Джордж Стефенсон створив першу парову машину, яка змінила життя людей, і дала поштовх до нових відкриттів. І не можна забувати про перший автомобіль, сконструйований німецькими інженероми Г.Даймлером і К.Бенцом.

  ВідповістиВидалити
 60. Я вважаю, що всі відкриття, які були здійснені в ХІХ ст., важливі. Кожн відкриття якось вплинуло на подальший розвиток науки і техніки. Та всеж хотілося б виділитти відкриття братів Райт, які сконструювали і випробували перший літак. Це був перший крок людини до підкорення небесного простору.

  ВідповістиВидалити
 61. Завдання для 2 групи.
  Російських уряд вів дуже некоректну політику щодо українських земель, а саме:
  а) намагався перетворити українців на ктнічну масу без своїх провідників та історичної пам'яті, нездатну захистити свою культуру, а тим більше примножувати й розвивати її;
  б) прагнув зробити якнайбільше українців “справжніми росіянами“(позбавляли права на освіту рідною мовою, прищеплювали переконання про “недолугість“ українців);
  в) вилучили з офіційного вжитку назва “Україна“.

  ВідповістиВидалити
 62. Завдання групі 1.
  На мою думку революція 1789-1794 рр.. була
  неминучою, оскільки продовжує
  нести на собі тягар феодальних
  уявлень та французьке
  суспільство зайшло у глухий кут.
  Абсолютна монархія не змогла
  запобігти неухильно зростаючої
  економічной, соціальной і політичной
  кризі. Головною перешкодою на
  шляху подальшого розвитку Франції
  стала саме абсолютна монархія. Вона
  давно вже перестала виражати
  загальнонаціональні, інтереси і все
  більш відверто захищала
  середньовічні станові привілеї. ( Алла)

  ВідповістиВидалити
 63. Завдання для 2 групи.
  Російський уряд більшу частину українців перевів до російського населення, а також і військо запорізьке на своє військо, але і частина з них стали селянами.
  Велика кількість селян стали кріпаками. Заборонили розмовляти українською мовою.
  А саме головне це те що Росія видалила з лиця землі назву Україна.

  ВідповістиВидалити
 64. Заслуговують уваги відповіді Староконь Ю. і Муляр А.

  ВідповістиВидалити
 65. Завдяки реформам,
  проведеним під тиском революцій,
  у європейських країнах було
  ліквідовано залишки кріпосництва.
  Склалися сприятливі умови для
  розгортання промислової революції
  та завершення формування націй. У
  Німеччині та Італії виникли
  передумови для утворення
  національних держав. Владу
  багатьох монархів більшою чи
  меншою мірою обмежили
  конституції та парламенти. Тобто країни перейшли на новий етап свого розвитку.

  ВідповістиВидалити
 66. Внаслідок проведення реформ в країні відбулося багато змін: 1.З аграрної країни Росія перетворювалася в
  аграрно-індустріальну: а) швидко
  розвивалася велика машинна
  індустрія, б)виникали нові види
  промисловості, в)складалися нові райони капіталістичного
  промислового і
  сільськогосподарського
  виробництва,г) створювалася
  розгалужена мережа залізниць,ґ)
  формувався єдиний капіталістичний
  ринок , д)відбувалися важливі і
  соціальні зрушення в країні.2. У
  пореформений час відбувається
  розклад селянства як класу.3.Також важливо
  підкреслити, що принципи,
  закладені в реформах суду, освіти,
  друку, військової справи, сильно
  вплинули становище країни надалі, і дозволили Росії вважатися однією зі світових держав.

  ВідповістиВидалити
 67. 1-група.Охарактеризуйте національну політику рос. уряду щодо українського народу на поч.19 ст.

  Російський уряд намагався перетворити українців на етнічну масу без своїх провідників та історичної пам'яті, нездтну захистити свою культуру, а тим більше примножувати й розвивати її.

  ВідповістиВидалити
 68. 2-група. Австрійський абсолютизм намагався денаціоналізувати, асимілювати українське населення.
  Австрійський абсолютизм, захищаючи інтереси великих землевласників, намагався зберегти непорушним кріпосницький лад, тим самим стримував буржуазний розвиток країни. Особливо реакційною була економічна політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Намагаючись перетворити їх на ринок збуту готової продукції й джерело сировини, в аграрно-сировинний придаток західних провінцій, уряд гальмував тут розвиток економіки і, передусім, промисловості.

  ВідповістиВидалити
 69. 1- група. Охарактеризуйте національну політику рос. уряду щодо українського народу на поч.19 ст.
  Російський уряд намагався скористатися багатствами України і насамперед її людськими ресурсами, назавди приєднати українські території до складу Російської імперії.

  ВідповістиВидалити
 70. Потяг до живопису та малювання у Шевченка був з самих ранніх років його життя, ще будучи зовсім маленьким Тарас любив розмальовувати крейдою стіни хати, стіл, лавки, різними дивними візерунками, також з насолодою малював людей, тварин, пейзажі. Якось намалював дяка Богорського, в якого перебував на вихованні з 13 років, після смерті своїх батьків. Дяк образився на свій портрет і покарав юного художника.

  ВідповістиВидалити
 71. Охарактеризувати місце Т. Шевченка в українському відродженні ?
  Шевченко є основоположником нової української літератури. Він перший в українській
  літературі виступив як істинно народний поет.
  Шевченко виступив як грізний суддя і
  , як ворог поміщиків і царизму.
  Творчість великого народного поета внесла в нашу літературу незнане
  багатство.
  Шевченко відіграв важливу роль у розвитку української
  літературної мови. Він установив структуру української літератури.

  ВідповістиВидалити
 72. Найяскравішою постаттю українського образотворчого мистецтва 1840-1860 pp. був Тарас Шевченко. Вступивши 1838 р. до Петербурзької Академії мистецтв, він закінчив її 1845 р. із срібною медаллю, одержавши звання "вільного художника". Своїм фахом Т. Шевченко вважав саме малярство. Відомо понад 1000 його творів образотворчого мистецтва. Талант Т. Шевченка як художника виявився в портретному, жанровому, пейзажному та релігійному малярстві. Він пробував себе в скульптурі, різьбі й гравюрі. Особливе визнання мали його офорти. За них 2 вересня 1860 р. рішенням ради Академії його було обрано академіком з гравірування на міді.

  ВідповістиВидалити
 73. Тарас Шевченко малював картини, пейзажі й портрети, звертаючись до історії українського народу, його побуту. У Петербурзькій Академії мистецтв він створив картини у романтичному стилі "Хлопчик, що ділиться хлібом із собакою" (1840), "Циганки" (1841) та ін. Т. Шевченко водночас є основоположником реалізму в українському малярстві. Реалізмом відзначається його найбільший за розміром твір олійного живопису "Катерина" (1842), який через драму української дівчини-кріпачки розкриває трагедію самої України. Сценка з життя українського селянина змальована в картині" Селянська родина" (1843).

  ВідповістиВидалити
 74. Причини селянського руху протягом пер. пол. ХІХ ст.:
  1.Посилення кріпосницького гніту.
  2.Жорстокість володарів маєтків та орендаторів.
  3.Безправне становище селян-кріпаків.
  4.Численні зловживанняімперських чиновників.

  ВідповістиВидалити
 75. Єдиною принциповою відмінністю селянського руху між Східною та Західною Україною були судові спори, які вели сільські громади з поміщиками.

  ВідповістиВидалити
 76. Основні напрями діяльності " Руської трійці" - перетворити народну мову на мову науки, літератури та вищої школи для того, щоб виявити свою, віками пригнічувану самобутність. Діячі - Маркіян Шашкевич, Іван Вагилевич, Яків Головацький.

  ВідповістиВидалити
 77. Такі учені та літератори, як Г. Квітка-Основяненко, М. Максимович, І. Срезневський, М. Костомаров, П. Боровиковський. а також ректор П. Гулак-Артемовський перетворили харківський універстет, засновником якого був Василь Каразін, на новий центр української культури.

  ВідповістиВидалити
 78. Причини наростання селянського руху - жорстоке поводження поміщиків та свавілля чиновників, політична нестабільність через війни з Наполеоном та турками, нові капіталістичні відносини. які показували кріпакам інше, вільніше життя та перетворювали їх на людей з новим світобаченням.

  ВідповістиВидалити
 79. Відмінність селянського руху на східній Україні: бунти, підпали, фізичні розпраави з поміщиками, втечі цілими сімями і, навіть селами, на південь України.
  На західній Україні відмінність у судових спорах, які вели сільські громади з поміщиками, колективні скарги, які несли селяна аж до відня.

  ВідповістиВидалити

 80. Тяжка кріпосницька експлуатація й небачено важкий політичний гніт, гніт поміщиків і царських чиновників не зробили з селян безсловесних, покірних рабів. Широкі маси селянства протестували, як могли і як уміли.

  ВідповістиВидалити
 81. Перша половина XIX ст. — це період визрівання глибокої суспільно-політичної кризи в Російській імперії, складовою якої були українські землі. Ця криза зумовила виникнення суспільних рухів, які намагалися знайти вихід із скрутного становища.

  ВідповістиВидалити
 82. У другій половині 19 ст. Харківське Історично-Філологічне Товариство широко розвинуло дослідження історії і побуту Слобідської України та Гетьманщини.

  ВідповістиВидалити
 83. Головною причиною посилення селянських протестів, які перетворилися на широкий селянський рух, стало посилення феодального визиску селянства. Він прирікав селян на тяжку підневільну працю, злидні, духовну темряву.

  ВідповістиВидалити
 84. Кристина Шумилкина10 листопада 2016 р. о 07:15

  Головною причиною посилення селянських протестів, які перетворилися на широкий селянський рух, стало посилення феодального визиску селянства. Посилення селянського протесту зумовлювало й жорстке поводження поміщиків, свавілля чиновників. Активізацію селянського руху спричиняли й нові капіталістичні відносини

  ВідповістиВидалити
 85. Принциповою відмінністю селянського руху між Східною та Західною Україною були судові спори, які вели сільські громади з поміщиками.

  ВідповістиВидалити
 86. Селяни в першій половині XIX ст. були забуті, політично несвідомі, не були згуртовані, не мали певного уявлення про політичний лад, встановлення якого вони домагалися. Вони здебільшого виступали проти посилення експлуатації, боролися за ліквідацію кріпацтва.
  Протягом першої половини XIX ст. селянські рухи майже з кожним десятиліттям наростали, ставали впертішими й настійнішими.
  Широкі маси селянства протестували, як могли і як уміли.

  ВідповістиВидалити
 87. Кристина Шумилкина10 листопада 2016 р. о 07:29

  Принципова відмінність седянського руху між Східною та Західною Україною
  була відмінність у судових спорах, які вели сільські громади з поміщиками, колективні скарги, які несли селяна аж до відня.

  ВідповістиВидалити
 88. Основною принциповою відмінністю селянського руху між Східною та Західною Україною були судові спори (які вели селяни проти поміщикив.

  ВідповістиВидалити
 89. Відповіді Христини , Ангеліни , Володимира заслуговують уваги і оцінки 9 балів.Необхідно звернути увагу на відмінності між Східною і Західною Україною. Даша і Настя отримують оцінку 8 балів.

  ВідповістиВидалити
 90. Єсенії необхідно звернути увагу на відповідь другого питання , оцінка 9 балів.

  ВідповістиВидалити
 91. Микола Сороковий10 листопада 2016 р. о 11:39

  Приводом до масового виступу селян у Закарпатті 1831 р. стали обмеження (карантини, заборони пересування), введені у зв’язку з епідемією холери.

  ВідповістиВидалити
 92. Приччини селянського руху в 19ст:
  1.Посилення визиску феодального селянства
  2.Політична нестабільність
  3.Селянська впертість
  4.Довіра всим хто обіцяє їх визволити з кріпацтва

  ВідповістиВидалити
 93. Зауваження Каріні і Миколі , відповідь повинна бути на питаття.

  ВідповістиВидалити
 94. Подання скарг було найпоширенішою формою селянського протесту. Незважаючи на те, що царський уряд під загрозою покарання різками заборонив кріпакам скаржитися, вони все частіше зверталися до властей і «доброго царя-батечка» з проханням захистити їх від утисків і сваволі поміщиків.

  ВідповістиВидалити
 95. Денис.відповідь повинна більш конкретною.

  ВідповістиВидалити
 96. Прагнучи стати художником , Т. Шевченко побував у трьох церковних малярів. Нишком перемальовував картини. Після викупу з кріпацтва був зарахований до Академії мистецтв. У малярстві робив великі успіхи. Тричі був нагороджений срібною, а потім і золотою медаллю. Ще в академії почав створювати картини, пейзажі, портрети. На сьогодні відомо понад 1000 його творів образотворчого мистецтва.

  ВідповістиВидалити
 97. Великою заслугою Шевченка було те, що його творчість сприяла згуртуванню українського народу. Він був першим, хто сформулював українську національну ідею і через свої поетичні твори зробив її надбанням усього українського суспільства, чим посприяв згуртуванню українців у боротьбі за національне визволення.У поетичній збірці «Кобзар» він уперше в історії засудив колонізаторську політику російського самодержавства щодо України. Поезія Шевченка піднесла нову українську літературу до світового рівня. Вона й досі залишається найбільшим і найсамобутнішим явищем з усього, що створено українською мовою.

  ВідповістиВидалити
 98. Тарас Шевченко - син кріпака, викуплений з рабства, великий український поет та художник, автор "Кобзаря", написаного простою, зрозумілою українською мовою. Своїми творами закликав на боротьбу проти кріпацтва та імперського пригноблення, оспівував славу козацької України, заперечував самодержавство. Йому належить визначення національної ідеї, зміст якої - національне та соціальне визволення українського народу.

  ВідповістиВидалити

 99. Т.Г.Шевченко як основоположник

  нової української літератури і мови

  Шевченко є основоположником нової української літератури і
  родоначальником її революційно-демократичного напряму. Саме в його
  творчості повно розвинулися ті начала, які стали провідними для
  передових українських письменників другої половини ХІХ – початку ХХ
  століть. Тенденції народності й реалізму були вже властиві в значній
  мірі і творчості попередників Шевченка. Шевченко перший в українській
  літературі виступив як істинно народний поет, твори якого з усією
  повнотою відбили почуття й думки трудящих мас, їх віковічні визвольні
  прагнення.

  ВідповістиВидалити
 100. Тарас Шевченко був першим, хто сформував українську національну ідею через свої поетичні твори.Чим посприяв згуртуванню українців у боротьбі за національне визволення.

  ВідповістиВидалити
 101. Кристина Шумилкина22 листопада 2016 р. о 09:22

  Своєю поезією Шевченко поєднав культурні традиції українського суспільства:старшинсько-дворянську і традицію трудящого люду.Його твори захоплено читали і селяни,і дворяни,оскільки вони знаходили в поезіях Шевченка відображення своїх інтересів.Великий Кобзар зумів визначити українську національну ідею як потребу одночасного і національного,і соціального визволення.

  ВідповістиВидалити
 102. Великою заслугою Шевченка було те, що його творчість сприяла згуртуванню українського народу. Шевченко перший в українській
  літературі виступив як істинно народний поет, твори якого з усією
  повнотою відбили почуття й думки трудящих мас, їх віковічні визвольні
  прагнення.

  ВідповістиВидалити
 103. Вже після поразки у Кримської війни, щоб змінити про себе думку і зберегти свою владу цар відмінив кріпосне право.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Одже Кримська війна була одною з причин, яка спровокувала відміну кріпосного права.

   Видалити
 104. Кримська війна ніяк не вплинула на відміну кріпосного права.Вона лише підштовхнула до того щоб царь відмінив кріпосне право, але це була не головна ричина

  ВідповістиВидалити
 105. Кримська війна не сприяла на відміну кріпосного права.КРИМСЬКА ВІЙНА була поштовхом для селян!!!

  ВідповістиВидалити
 106. Кримська війна 1853-65 р.р. стала сильним поштовхом до загострення соціальної кризи в Росії, показала, що господарська відсталість, а саме - кріпосне право - веде до політичної та військової уразливості. Війна сприяла масовим селянським виступам, прискорила відміну кріпосного права та проведення буржуазних реформ.

  ВідповістиВидалити
 107. Відповідь Зозулі В. і Олійник А. заслуговують уваги. Молоковій Н. і Драган Д. необхідно ще попрацювати.

  ВідповістиВидалити
 108. Війна сприяла масовим селянським виступам,вона тільки була однією з причин яка підштовхнула до відміни кріпасного права.

  ВідповістиВидалити
 109. Я думаю, що Бонопарт Наполеон відіграв дуже велику роль у житті історії. Адже завдяки його політичній діяльності змінилися кордони багатьох країн, великі території були приєднані до Франції, сталося багато визначних битв, одна з них–битва під Бородіно, ці всі події є дуже важливим для всесвітньої історії.

  ВідповістиВидалити
 110. Я вважаю,що Наполеон відіграв велику роль в історії Росії .Бо якби не його похід на Москву то М.Лермантов не написав би такий гарний вірш як Бородіно.

  ВідповістиВидалити
 111. Я вважаю, що Бонопарт Наполеон відіграв важливу роль. Він дуже добре проявився в історії як видатна особа і завдяки йому видатний письменник написав вірш, який став дуже популярний.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Я вважаю, що Бонопарт Наполеон відіграв важливу роль. Він дуже добре проявився в історії як видатна особа і завдяки йому видатний письменник написав вірш, який став дуже популярний.

   Видалити
 112. Сидоренко Анастасія19 вересня 2017 р. о 07:35

  На мою думку, Бонапарт Наполеон відіграв важливу роль як в історії Франції, так і в історії росії та ін. країн. P.S.маленька доповідь про Наполеона:
  Генерал революційної армії з 1796 року, 1799 повалив владу Директорії, ставши консулом, а згодом — імператором. З 1803 року завоював майже всю Європу, створивши на її території маріонеткові королівства для своїх братів. Зазнавши поразки у битві під Лейпцигом(1813 рік), після вступу армії союзників до Парижа, був змушений зректися престолу, після чого його було заслано на острів Ельбу. У березні 1815 році знову захопив владу, але зазнав поразки від англійських військ біля Ватерлоо, після чого його було заслано на острів Святої Єлени. Встановлені ним закони понині діють у Франції. Нині його вважають національним героєм Франції.

  ВідповістиВидалити
 113. Відповідь Сидоренко А. заслуговує уваги.

  ВідповістиВидалити
 114. Я вважаю, що Наполеон Бонапарт відіграв величезну роль в історії Франції і в історії світу також.
  Він заложив основи сучасної Франції.
  Створив систему ліцеїв,і вищих навчальних закладів.
  Також за його правління Франція була в зеніті своєї могутності.
  Отже Наполеон був не останнєю людиною у розвитку Франції.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Але був і мінус у його правлінні:
   По-перше, Наполеонівські війни принесли світу величезну кількість жертв, яке навіть не злічити.
   По-друге, ідеї Французької революції були поширені по всій Європі і сприяли руху народу.
   І по-третє, феодальний лад, який до цього панував в більшості європейських держав, до якого люди звикли і від якого відвикати не хотіли, був підірваний, та ще й до того ж спричинив за собою утворення і розвиток капіталістичної системи відносин.

   Видалити
 115. Славік Стеблюк20 вересня 2017 р. о 10:51

  Бонопарт Наполеон відіграв важливу роль в житті історії.
  Наполеон спрямовував свою політику на завойовування всього світу через те що він був сильно впевнений в своїх силах він зазнав поразку.
  Битва при Ватерлоо — вирішальний бій, який обернувся остаточною поразкою Наполеона.

  ВідповістиВидалити
 116. 2.Чому Англію називали "майстернею світу" ?
  Англія отримала таку назву через те, що в той час, як деякі держави застрягли в феодальному ладі в Англії розвиваються всі галузі.В Англії збільшується кількість винахідникі, збільшується товарообіг, що щй й призводить до росту економіки

  ВідповістиВидалити
 117. Сидоренко Настя24 жовтня 2017 р. о 01:09

  Англію називали майстернею світу тощо вона випереджала всі країни по винаходам. Вона була прикладом для сусідніх країн.

  ВідповістиВидалити
 118. Англію вважали майстернею світу тому,що в Англії було багато винахідливих людей які зробили великий вклад в технічний розвиток світу.Наприклад Томас Свіфт створив першу першу парову машину а після нього Річард Тревертік створив перший паровоз та багато інших винахідників та винаходів.

  ВідповістиВидалити
 119. Англію називали майстерньою світу тому, що в в цей період вона відкрила дуже багато винаходів іі була розвиненою країною

  ВідповістиВидалити
 120. Англію називали майстерньою світу бо вона зробила багато винаходів

  ВідповістиВидалити
 121. Англію називали "майстернею світу" тому що Англія була самою розвиненою країною. В ній в першій почали винаходити нові пристрої, наприклад парову машину

  ВідповістиВидалити
 122. 2.Чому Англію називали "майстернею світу" ?
  Тому в Англії на той час мешкало дуже багато винахідників, і вони не сиділи без діла.
  Весь час майстрували і тим самим просунули свою країну поперед всих.

  ВідповістиВидалити
 123. На мою думку Англию так прозвали тому, що там були самі винахідливі люди і там багато робили винаходівбула вона сама розвинена країна.

  ВідповістиВидалити
 124. Чому Англію називали "майстернею світу" ?
  Я гадаю Англію так назвали тому що в той час розпочався технійчний прогрес. Унікальні прилади були виготовленні такі як парова машина, авто прядильна машина, металоробний верстат, паровий молот, поршнева машина.
  Ось чому Англію називали "майстернею світу".

  ВідповістиВидалити
 125. Так, я думаю, що активність депутати-українці була в І та ІІ Державних Думах бо І Дума видавала журнал українською мовою "Рідна справа (Вісті з Думи)". А друга вимагала надати Україні в її етнографічних межах політичну автономію, запровадити українську мову в школах, судових і адміністративних органах.

  ВідповістиВидалити
 126. Я вважаю, що участь депутатів-українців в I та II Державних думах була досить корисною, адже вони сприяли політизації національного руху – поєднанню політичної і національної ідеї у свідомості українців.

  ВідповістиВидалити
 127. Діма Федорко7 травня 2018 р. о 08:38

  Участь у діяльності І та ІІ Державних дум дали змогу українцям Наддніпрянщини вперше набути досвіду парламентської діяльності. І хоча жодного закону, корисного для України, прийнято не було, депутати-українці, об'єднавшись у громаду, мали можливість висловити національні потреби народу і закарбувати їх у суспільній думці.Отже участь українських партій в І та ІІ Думах була більш пасивною ніж активною.

  ВідповістиВидалити
 128. Настя Сидоренко7 травня 2018 р. о 13:39

  На мою думку,участь депутатів-українців у діяльності І та ІІ Державних Дум була актавною,адже вони поширювали українську мову і намагалися надати україні автономію.

  ВідповістиВидалити
 129. 3.Обгрунтуйте свою точку зору. Чи активною була участь депутатів-українців у діяльності І та ІІ Державних Дум?
  У період спаду першої російської революції 1905–1907 pp. працювали І і II Державні думи. І Державна дума працювала в Петербурзі протягом 27 квітня – 8 липня 1906 р.У виборах брали участь Українська радикально-демократична партія, Українська народна партія.102 депутати від дев'яти українських губерній брали участь у житті патрії, країни. Громада вимагала надати Україні в її етнографічних межах політичну автономію. Щодо головного питання революції – аграрного – у громаді не існувало єдиної думки.Для висвітлення своєї діяльності в Думі громада заснувала друкований орган – журнал "Украинский вестник".І Дума була розпущена трохи більше, як через 2 місяці від початку її роботи.
  Отже,участь була активною із боку українців,вони намагалися покращити становище в країні.

  ВідповістиВидалити
 130. Владислав МАрхевка7 травня 2018 р. о 22:08

  На мою думку в ці часи участь депутатів-українців у діяльності І і II Державні дум була активна, вони поширювали українську мову та робили краще своїй державі.

  ВідповістиВидалити
 131. Я вважаю, що діяльність українців-депутатів була досить активною в 1 і 2 Державних Думах.Адже українці які були вибрані депутатами, намагалися робити все можливе для України. Було відкрито багато біліотек для простих людей, також почали випускати журнали і газети та саме головне, вони намагалися домогтися політичної авьонлміх краю.

  ВідповістиВидалити
 132. Я гадаю що діяльність українців-депутатів була досить активною адже
  І та ІІ Дума намагалась надати Україні в її етнографічних межах політичну автономію, запровадити українську мову в школах, судових і адміністративних органах.

  ВідповістиВидалити
 133. Революцію 1848-1849рр. називали ,,Весною народів" бо революції відбувалися за активної участі країн Європи, в умовах економічної і політичної кризи.

  Завершення промислової революції змінило структуру німецького суспільства.Вагоме місце в ній посіли підприємці й фінансисти.Кільцість робітників зюільшувалось й змінювалось їхнє становище.Робітники були зацікавленні в об'єднанні Німеччини бо це дало змогу пересування капіталів і товарів, пошуку кращої праці та умов життя.
  В боротьбі за об'єднання Італії існувало два напрямки - радикально-демократичний і помірковано-ліберальний.Радикально-демократичні виступали за здобуття незалежності та об'єднання Італії, запровадження в країні республіканської форми правління.Ліберали відстоювали ідею, щоб країною керувало королівство (П'ємонт) і бачили Італію об'єднанану монархію.

  ВідповістиВидалити
 134. 1) Об'єднання Італії відрізнялось від об'єднання Німеччини ,тому що у Німеччині об'єднання відбулося "згори",а в Італії – завдяки об'єднанню дій "згори" і "знизу"
  2) Революції 1848-1849р в Європі історики називали "Весною народів" , тому що вони захопили велику частину Європи та поєднували боротьбу предстааників різних соціальних верств із залишками "старого порядку",виступи за демократизацію політичного устрою ,протести робітників проти підприємців , об'єднавчі й визвольні національні рухи.

  ВідповістиВидалити
 135. 3.Революції 1848-1849 р. називали "Весна народів" ,тому що було багато повстань у різних частинах Європи проти монархічного правління.Деякі революціонери керувалися республіканськими ідеями,однак набагато більше- економічними причинами.

  ВідповістиВидалити
 136. 9 Клас - 2018-2019 р.
  1. Я думаю, що об'єднання Італії та Німеччини нічим особливим не відрізнялося.
  Після поразки Революції 1848-1849 р., країни політично роздроблені. В той час знаходяться політичні діячі, які змогли вирішити це питання. Тільки в Німеччині це пройшло набагато швидше, завдяки Бісмарку, який прискорив розвиток промислової революції і вирішив створити власну державу для повноцінного розвитку, яке здобуло собі право на існування завдяки силі зброї.
  А в Італії трішки повільніше, бо тут була проблема національного визволення.
  Млява економічна політика, феодально-абсолютистський режим, одна з причин застою повільного господарського розвитку.
  2. Революцію 1848-1849 р. назвали "Весною народів", тому що вона об'єднала представників різних соціальних верств населення, які вели боротьбу із старими порядками, виступаючи за демократизацію політичного устрою, протест робітників проти підприємців та об'єднавчі і визвольні рухи.

  ВідповістиВидалити
 137. Катерина Колесник13 грудня 2018 р. о 07:24

  1)Європейські революції 1848-1849 (Весна народів) — загальне найменування революційних рухів, що виявилися у формі непокори владі, збройних повстаннях, декларування нової державності в європейських країнах в середині XIX століття.Революції 1848-1849 р. називали "Весна народів", тому що було багато повстань у різних частинах Європи проти монархічного правління. 2)Об'єднання Італії відрізнялось від об'єднання Німеччини ,тому що у Німеччині об'єднання відбулося "згори", а в Італії-завдяки об'єднанню дій "згори" і "знизу".

  ВідповістиВидалити
 138. Об'єднання Італії та Німеччини мали свої загальні риси:
  Об'єднання Італії стався в 1859-1870 рр а в Німеччині-1871. Ідеологічні передумови були дуже різноманітними:
  -просвітницьке
  -ліберальне
  -націоналістичне
  -республіканське
  -соціалістичне
  Передумови об'єднання Німеччини ми бачимо в репліках Отто фон Бісмарка: «Межі Пруссії відповідно до Віденської угоди не сприяють нормальному життю держави; не промовами і високими постановами вирішуються важливі питання сучасності - це була велика помилка 1848 і 1849 років, - а залізом і кров'ю »Як і в Італії, так і в Німеччині було кілька воєн:
  В Італії війнами за незалежність були:
  1) австро-італійська (1848-49)
  2) австро-італо-французька війна (1859)
  Процес об'єднання Італії і Німеччини був результатом краху "віденської системи."Оскільки правлячі кола Сардинського королівства і Пруссії мислили цю акцію як виключно об'єднання «зверху», вони потребували підтримки однієї або декількох великих держав.Як в Італії, так і в Німеччині було кілька течій за об'єднання. В Італії:
  1) федерально-папське
  2) демократично республіканське
  3) ліберальний перебіг.
  Також були два плани в об'єднанні Німеччини:
  1) габсбурзький план
  2) прусський план
  У свою чергу і в Німеччині було кілька воєн:
  1) датсько-прусська війна (1864)
  2) австро-прусська (1866)
  3) франко-прусська (1870-71)
  «Віденська система» була остаточно похована в Німеччині і Італії. Але процеси об'єднання Німеччини (південнонімецькі князівства) і Італії (римське питання) виявилися до кінця 60-х років ще незавершеними. І в римському, і в південнонімецькому питаннях головним противником Італії і Пруссії виступала Франція. Франко-прусський антагонізм і напружені італо-французькі відносини стають головним чинником міжнародних відносин другої половини 60-х років XIX ст. Спроби Наполеона III перешкодити остаточного об'єднання Італії і Німеччини успіху не мали. Жодна з великих держав не підтримала Наполеона. Головним загальним критерієм була сама ідея об'єднання і в Німеччині і в Італії.

  ВідповістиВидалити
 139. Об'єднання Італії та Німеччини мали свої спільні риси:
  Об'єднання Італії стався в 1859-1870 рр. а в Німеччині - 1871.Також були два плани в об'єднання Німеччини :
  1 ) габсбурзький план
  2 ) прусський план .
  Як в Італії , так і в Німеччині було кілька течій за об'єднання:
  1 ) федерально- папське протягом
  2 ) демократичне республіканське
  3 ) ліберальне течія.

  ВідповістиВидалити
 140. На мою думку революції 1848 - 1849 рр. називали "Весни народів" , тому що в цих революціях брали активну участь 5 країн Європи під час соціально-економічної кризи!Країни учасники: Франція, Німеччина, Австрія, Угорщина та Італія

  ВідповістиВидалити
 141. На мою думку революції 1848 - 1849 рр. називали "Весни народів" , тому що в цих революціях брали активну участь 5 країн Європи під час соціально-економічної кризи!Країни учасники: Франція, Німеччина, Австрія, Угорщина та Італія

  ВідповістиВидалити
 142. У Німеччині об'єднання відбулося "згори", в Італії -завдякяки об'єднянню дій "згори" і "знизу". У результаті об'єднання обидва народи отримали власну державність. Роздроблення створило сприятливі умови для розвитку німецького та італійського народів

  ВідповістиВидалити
 143. Відпові неточні ,відповіді на питання не повні

  ВідповістиВидалити
 144. Наслідки громадянмькаї війни у США :
  1.Заборона рабства на Півдні
  2.Ліквідація залишків докапіталістичних соціальних структур
  3.У країні були створені умови для прискореного промислового розвитку , освоєння західних земель та зміцнення внутрішнього ринку .

  ВідповістиВидалити
 145. Втрати Півночі склали майже 365 тис. осіб убитими й померлими від ран і більше 275 тис. пораненими. Конфедерати втратили, відповідно, 290 тис. і близько 100 тис. осіб поранених. Тільки військові витрати уряду США досягли 3 млрд доларів. Війна продемонструвала нові можливості військової техніки, вплинула на розвиток військового мистецтва. Вона завершилася перемогою Союзу.

  ВідповістиВидалити
 146. Я вважаю, що громадянська війна в США стала боротьбою за збереження єдності країни, припинення рабства, закріпила провідну роль Півночі в економічному та політичному житті, та визначила фермерський шлях розвитку американського сільського господарства, зміцнивши внутрішній ринок.

  ВідповістиВидалити
 147. Адміністратор блогу видалив цей коментар.

  ВідповістиВидалити